Aktuality
Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani ...
Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú pr...
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v pr...
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.
Radikalizácia a násilný extrémizmus - práca s deťmi a mládežou je kľúč...
Prvolínioví pracovníci sa dostávajú do kontaktu s obyvateľmi a sú dôležitými v procese predchádzania radikalizácii.