Najbližšie udalosti
Terénne aktivity pre verejnosť sú do odvolania protipandemických opatrení pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuality
Rok 2022 z pohľadu prevencie kriminality
Rezort vnútra pomáha obetiam trestných činov už štyri roky.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú aj naďalej pomáha...
Obetiam je k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora.
Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné
Ste alebo nie ste povinný bez omeškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin?
Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzv...
Vláda SR schválila (9.11.2022) Monitorovaciu správu o stave extrémizmu v SR za obdobie rokov 2020 a 2021. Na rokovanie ju predložil minister vnútra SR.
Kategórie
Kategórie
Projekty na ktorých spolupracujeme