Najbližšie udalosti
Terénne aktivity pre verejnosť sú do odvolania protipandemických opatrení pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuality
Čo prinesie regionálna platforma v oblasti pomoci obetiam trestných či...
Zámerom je vybudovať národnú platformu, ktorá bude zastrešovať činnosť regionálnych platforiem. Na národnú platformu budú prenášané podnety a významné témy identifikované odborníkmi.
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do rok...
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.
Medzirezortná spolupráca: Výsledkom je dostupnosť preventívneho materi...
O tom, že sa materiál dostáva do správnych rúk, sme sa presvedčili zo spätných väzieb niektorých škôl, ktoré nám poskytli svoje názory.
Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch
Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku.
Kategórie
Kategórie
Projekty na ktorých spolupracujeme
chatIcon