Najbližšie udalosti
Terénne aktivity pre verejnosť sú do odvolania protipandemických opatrení pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuality
Verejná výzva na výber zástupcu do Výboru pre predchádzanie a eliminác...
Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 28. januára 2022.
Domáce násilie a on-line podvody - najčastejšie problémy občanov aj p...
Najviac klientov za rok 2021 sme zaznamenali v informačnej kancelárii v Bratislave, v Košiciach a v Trnave.
Ministerstvo vnútra odštartovalo novú informačnú kampaň Protikorupčné ...
Kampaň je vyústením predchádzajúcich preventívnych aktivít rezortu vnútra vo vzťahu k zamestnancom a informuje o desiatich základných princípoch.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE
Video kampaň, v ktorej členky a členovia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie približujú ich vlastné vnímanie významu tolerancie.
Kategórie
Kategórie
Projekty na ktorých spolupracujeme