Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečne online prevencia kriminality koordinátori seminár bezpečná komunita
Súvisiace články
Vzdelávanie a odborný seminár v Trenčíne: K témam obzvlášť zraniteľné obete a psychologická pomoc
Cieľom bolo posilnenie zručností v oblasti práce s obzvlášť zraniteľnými obeťami, identifikácie potrieb obetí či poskytnutia psychosociálnej pomoci.
Čo prinesie regionálna platforma v oblasti pomoci obetiam trestných činov?
Zámerom je vybudovať národnú platformu, ktorá bude zastrešovať činnosť regionálnych platforiem. Na národnú platformu budú prenášané podnety a významné témy identifikované odborníkmi.
Odborný seminár: Právne poradenstvo pre klienta v materiálnej núdzi
Predmetom prednášky bolo predstavenie činnosti a vysvetlenie tém, na ktoré sa špecializuje Centrum právnej pomoci v gescii Ministerstva spravodlivosti SR.

Písmo: A-| A+

Pracovníci informačných kancelárií absolvovali kolektívne stretnutia s psychologičkou
03. Mar 2021 o 18:00

Na stretnutiach mali pracovníci IK v rámci užšieho tímu možnosť formulovať špecifické požiadavky a popísať prekážky, s ktorými sa v praxi stretávajú.

Pracovníci informačných kancelárií absolvovali kolektívne stretnutia s psychologičkou

Na odborný seminár k téme „Psychologická pomoc klientom v informačných kanceláriách pre obete trestných činov (IK)“, ktorý sa uskutočnil na jeseň roku 2020 v Trenčíne, nadviazali samostatné rozšírené stretnutia pracovníkov jednotlivých IK s lektorkou, prezidentkou Slovenskej komory psychológov Evou Klimovou. Na základe uskutočnených on-line stretnutí boli tiež identifikované oblasti, ktoré je potrebné zastrešiť v ďalšom období.

Na stretnutiach s E. Klimovou, ktorá je zároveň členkou Expertnej pracovno-poradnej skupiny pri pomoci obetiam, mali pracovníci IK v rámci užšieho pracovného tímu možnosť formulovať špecifické požiadavky a popísať prekážky, s ktorými sa v praxi stretávajú v súvislosti s reakciou na emocionálny stav klienta. Špecificky bola pozornosť lektorky aj s ohľadom na súčasnú celospoločenskú situáciu zameraná na prácu s klientom, ktorý vo svojom správaní prejavuje samovražedné sklony, a na prácu s klientom, ktorý sa stal obeťou mobbingu či bossingu na pracovisku. Pracovníkov IK oboznámila aj s možnosťami psychologickej pomoci a psychoterapie, ktorých poskytovanie je už nad rámec oprávnení IK a ktoré sú súčasťou systému, do ktorého je možné klienta distribuovať s cieľom získania odbornej pomoci. Podľa slov E. Klimovej: „Prínosom individuálnych stretnutí bola najmä možnosť rozboru konkrétnych prípadov a pomoci klientom v stave zvýšenej psychickej záťaže a prepojenie poznatkov z absolvovaného vzdelávania s týmito prípadmi. Forma krátkych nadväzujúcich seminárov, kde je prepojené teoretické vzdelávanie s praxou, umožňuje ich účastníkom získať náhľad na vlastné zručnosti v konkrétnej téme, potvrdiť si správnosť prístupu alebo získať informácie o iných alebo efektívnejších možnostiach.“ V závere každého stretnutia venovala pozornosť technikám uvoľnenia napätia a stresu, ktoré môže pracovník IK aplikovať sám na sebe, ale ktoré sú aplikovateľné aj v práci s klientom.

Odborníčka po stretnutiach spoločne s jednotlivými IK identifikovala oblasti, ktorým sa bude nutné venovať v krátkej budúcnosti. Ide napríklad o sprostredkovanie workshopu so zameraním sa na poskytnutie prvej pomoci, podporu prezentačných a seba prezentačných zručností, spracovanie príkladov prípadových štúdií či uskutočnenie osobitých stretnutí so psychológmi a pod.

Virtuálne posedenia so psychologičkou hodnotia kladne aj samotní pracovníci, napríklad za IK Banská Bystrica koordinátorka na regionálnej úrovni Monika CibuľováKeď sa človek stane obeťou trestného činu, prežíva uvedené udalosti rôzne a dokonca ich niekedy nie je schopný zvládnuť. Našim cieľom je poskytnúť informačnú a morálnu pomoc, avšak pri prvom kontakte s klientom je často základom podpora po psychickej stránke. Je dôležité, aby sme vedeli poskytnúť ´laickú´psychickú pomoc a predísť tak ďalšiemu ublíženiu obeti prípadným nesprávnym konaním." Potrebu ďalšieho vzdelávania a získavania nových informácií potvrdzuje asistentka koordinátorky na regionálnej úrovni Žilina Stanislava Červeňová, ktorá posedenia zhrnula nasledovne: E. Klimová dokáže zrozumiteľne prepojiť teóriu s praxou - aplikáciou na konkrétne prípady. Presne tak si predstavujem vzdelávanie, ktoré je prínosné pre našu prácu."

chatIcon