Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality deti a mládež bezpečná komunita
Súvisiace články
Vzdelávacie balíčky pre prvákov mali veľký úspech
Odovzdať neľahké informácie deťom je veľmi náročná úloha. Bolo treba nájsť spôsob, ako s nimi nehovoriť príliš vážne, no zároveň ich aj niečo naučiť.
Otvárajme témy, o ktorých sa bežne nerozpráva
Aktuálne prieskumy potvrdzujú, že potreba nadmerného pitia alkoholu narastá u stále mladších tínedžerov a výnimkou často nie sú ani deti vo veku od desať do jedenásť rokov.
Prevencia dopravných nástrah pre všetkých prváčikov
Dospelí aj deti sa často stávajú obeťami porušovania zákona o cestnej premávke. Avšak, deti sa tiež na komunikáciách neraz správajú rizikovo.

Písmo: A-| A+

Medzirezortná spolupráca: Výsledkom je dostupnosť preventívneho materiálu pre každú školu
11. Jan 2021 o 17:00

O tom, že sa materiál dostáva do správnych rúk, sme sa presvedčili zo spätných väzieb niektorých škôl, ktoré nám poskytli svoje názory.

Medzirezortná spolupráca: Výsledkom je dostupnosť preventívneho materiálu pre každú školu

Spojiť sily pre zvýšenie informovanosti detí a mládeže k problematike násilia na deťoch sa ešte počas novembra 2020 rozhodli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo vnútra SR. Ako hlavní „hráči“ na štátnom poli vzdelávania a osvety tak chcú neustále upozorňovať na fenomén, ktorý často uniká pozornosti spoločnosti. Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR dodal preventívny materiál s viacerými druhmi tém a rezort školstva ich sprístupnil na svojich dostupných kanáloch.

Prečo sme začali v novembri? Ministerstvo vnútra už tradične upozorňuje na túto problematiku v rámci významných kalendárnych dní, ako je Európsky deň ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním (18.11.), Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí (19.11.) a Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF (20.11.). S deťmi a mládežou je nutné komunikovať - aby rozumeli pocitom, ktoré násilné správanie vyvoláva, aby vedeli správne reagovať a aby v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc rodiča, učiteľa, vychovávateľa, priateľa alebo odborníka.

Preventívny materiál odovzdaný rezortu školstva obsahuje rady, odporúčania a vysvetlenia rôznych situácií. Ide o infografiky (letné brigády, medzigeneračná komunikácia, mikrotransakcie v hrách či kyberšikanovanie), náučné videá dostupné na YouTube kanáli Prevencia kriminality a letáky o bezpečnom on-line svete (sexuálni predátori apod.).

O tom, že sa materiál dostáva do správnych rúk, sme sa presvedčili zo spätných väzieb niektorých škôl, ktoré nám poskytli svoje názory. Podľa slov riaditeľky Spojenej školy Letná v Spišskom Štiavniku Evy Bobovskej, učitelia sa snažili vhodnou metódou a formou vysvetľovať danú problematiku žiakom na jednotlivých stupňoch. „Žiaci I. stupňa vyjadrili svoj názor aj výtvarnou metódou, ktorá im je veľmi blízka. Z jednotlivých materiálov a výtvarných prác sme v priestoroch školy vytvorili zaujímavú a poučnú výstavu. Žiakom II. stupňa a praktickej školy boli informácie prezentované formou rozhovorov,“ dodáva riaditeľka. Témy tiež využila Monika Adamcová, koordinátorka primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov zo Špeciálnej základnej školy Zimná v Spišskej Belej. Ako hovorí: „Zapojili sme sa do tejto iniciatívy, ktorej obsah považujeme za veľmi dôležitý, zvlášť v tejto dobe. Poskytnuté materiály boli nápomocné, videá zaujímavé a inšpiratívne. Podklady pre II. stupeň boli prehľadné a zrozumiteľné. Učitelia ich žiakom prezentovali hlavne na triednických hodinách, ale aj na hodinách geografie, slovenského jazyka, rozvoji komunikačných schopností a na predmete tvorenie a rozvíjanie reči. V podpore tejto iniciatívy plánujeme pokračovať aj v ďalšom období a priebežne ju žiakom pripomínať.“

Povedomie žiakov a rodičov sa snažia zvyšovať aj pedagógovia zo Základnej školy Korňa. „Jednou z hlavných myšlienok našej školy je bezpečnosť detí. Zatiaľ čo v škole sme zabezpečení pred násilím alebo nepríjemnými javmi, domáce prostredie ovplyvniť nedokážeme. Súčasné zákony neumožňujú sankcionovať rodičov detí, ktorí si neplnia povinnosti v oblasti zdravého psychického vývinu. Propagáciou materiálov denne zvyšujeme informovanosť rodičov a s deťmi neustále diskutujeme,“ hovorí školská psychologička Mária Skaličanová. S plánmi do výučby kolegyňu dopĺňa učiteľ informatiky a dejepisu Rudolf Badžgoň: „Vytvoril by som anonymný prieskum, napríklad koľko strávia deti denne na počítači, či sa stali obeťou kyberšikanovania, či používajú mikrotranskacie v on-line hrách a pod. a urobil by som aj krátke on-line prednášky o daných nebezpečenstvách a na spätnú väzbu by som využil on-line testovanie.“

Deťom a mládeži je na rezorte vnútra určená systémová služba pre obete trestných činov a v tejto spojitosti bol preventívny materiál ministerstvom školstva aj distribuovaný. Detské obete sa môžu obrátiť na pracovníkov ôsmich informačných kancelárií pre obete trestných činov zriadených v sídlach klientskych centier/okresných úradov v každom kraji. Ich hlavnou úlohou je poskytnutie základných informácií a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora. Súčasťou pomoci obetiam sú tiež preventívne aktivity konajúce sa priamo v teréne. V súčasnej situácii spojenej s opatreniami k zamedzeniu šírenia vírusu COVID-19 sú osobné stretnutia pozastavené a pozornosť sa presunula na on-line prostredie a organizovanie webinárov pre školy.

Zdroj fotografií: SŠ Letná, Spišský Štiavnik