Autor
Denis
Denis P. je brigádnikom na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Okrem iného sa podieľa na spravovaní FB stránky Prevencia kriminality, webovej stránky www.prevenciakriminality.sk, zverejňovaní aktuálnych informácií na webovej doméne MV SR (Prevencia kriminality/Aktuality) a je zároveň hlavným administrátorom online poradne LiveChat.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
boj proti extrémizmu prevencia kriminality verejná výzva
Súvisiace články
Najčastejšie nahlasovaným dôvodom nenávisti na internete je xenofóbia
Zasadnutie Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie viedol minister vnútra SR a zároveň predseda výboru Roman Mikulec.
Vláda schválila koncepciu boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024
Súčasťou koncepcie je analýza a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku a v EÚ.

Písmo: A-| A+

Verejná výzva na výber mimovládnej organizácie do prípravy a realizácie projektu v rámci Priority č. 5, z výzvy Európskej komisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL
09. May 2021 o 13:00

Termín na prihlásenie a doručenie prihlášok je do 17. mája 2021.

Verejná výzva na výber mimovládnej organizácie do prípravy a realizácie projektu v rámci Priority č. 5, z výzvy Európskej komisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL

Verejná výzva sa vyhlasuje na výber mimovládnej organizácie (projektového partnera), ktorá sapreukázateľne venuje otázkam nenávistných prejavov v online prostredí, monitoringu nenávistnýchprejavov na sociálnych sieťach, analytickej činnosti, ako aj nahlasovaniu nenávistných prejavovv online prostredí. Cieľom verejnej výzvy je nájsť vhodného partnera z radov mimovládnychorganizácií pôsobiacich v Slovenskej republike pre prípravu a realizáciu projektu z výzvy Európskejkomisie „Presadzovanie rovnosti a boj proti rasizmu, xenofóbii a diskriminácii“ CERV-2021-EQUAL, konkrétne Priority č. 5 vyhradenej pre štátne inštitúcie „Zlepšenie reakcieschopnosti štátnychinštitúcií na prejavy diskriminácie, rasizmu a xenofóbie“.Detailné informácie o kvalifikačných predpokladoch a požadovaných dokladoch,ako aj o samotných detailoch výzvy Európskej komisie, nájdete v prílohe.

Verejná výzva na stiahnutie TU


chatIcon