Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior kampaň prevencia kriminality bezpečná komunita
Súvisiace články
Seniori, sme tu pre vás! Povedzme STOP podvodníkom
Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, ktorú si nikto z nás ešte pred pár mesiacmi nevedel predstaviť.
Krízová situácia dáva voľnejšiu ruku domácim násilníkom
V roku 2019 bolo analytickým centrom zaevidovaných celkovo 304 obetí trestných činov.
Domáce násilie v čase pandémie COVID-19
Domáce násilie je skryté preto, lebo obete sú pod stálou kontrolou násilníckej osoby. Niekedy telefonujú na linky oveľa menej ako v normálnych časoch alebo netelefonujú vôbec.

Písmo: A-| A+

Leták COVID-19: Ministerstvo vnútra počas pandémie zintenzívnilo aktivity pre obete trestných činov
23. Jun 2020 o 13:00

Pracovníci kancelárií oslovili viac ako 3 500 subjektov samosprávy a organizácií, všeobecný náklad tlače predstavoval viac ako 335 000 kusov pri cca 180 oslovených novinách či časopisoch.

Leták COVID-19: Ministerstvo vnútra počas pandémie zintenzívnilo aktivity pre obete trestných činov

Ministerstvo vnútra SR v roku 2019 zriadilo informačné kancelárie pre obete trestných činov, ktoré poskytujú základné informácie pre obete a sprostredkúvajú im poskytovanie služieb sociálneho a psychologického poradenstva, právneho usmernenia a podpory. V čase mimoriadnych opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sme sa zamerali najmä na cieľovú skupinu seniori. Už na začiatku tejto situácie sme informovali, že z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v krízovom režime bol vytvorený leták obsahujúci krátke rady a odporúčania.

Aj napriek náročnému obdobiu (najmä počas apríla a mája) sa našli ľudia, ktorí chceli nekalým konaním zneužiť dôveru poctivého človeka. Pracovníci informačných kancelárií nachádzajúcich sa v každom kraji preto oslovili viac ako 3 500 subjektov samosprávy a organizácií, všeobecný náklad tlače predstavoval viac ako 335 000 kusov pri cca 180 oslovených novinách či časopisoch. Redakcie budú zároveň radi zverejňovať aj ďalšie materiály užitočné pre svojich čitateľov.

O letáku a spôsoboch ochrany pred podvodníkmi v priebehu apríla a mája informovali tiež lokálne, regionálne rádiá a miestne rozhlasy či televízie (256), viac ako 740 webových stránok, viac ako 320 účtov na sociálnych sieťach, cca 1 185 informačných tabúľ, viac ako 620 farností/kňazov. Priamou distribúciou bolo rozdaných 37 860 letákov. Informačné kancelárie od svojho zriadenia po súčasnosť pomohli viac ako 490 obetiam. Aj popri mimoriadnych opatreniach, zhoršenej dostupnosti a náročnému osobnému styku nás v čase pandémie vyhľadali desiatky ľudí.

Vďaka spolupráci všetkých oslovených partnerov sa túto kampaň podarilo urobiť bez finančných prostriedkov určených na výrobu, tlač a distribúciu, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorú realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi.

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" je podporený z Európskeho sociálneho fondu.