Obsiahnuť veľké množstvo seniorov v Bratislave je časovo náročné, no krajskému asistentovi Vincentovi Morozovi sa podarilo zorganizovať prvú besedu aj mimo nášho hlavného mesta. Konala sa 21. 5. 2018 v Dennom centre Čierna Voda v obci Chorvátsky Grob.

Bratislavský krajský asistent seniorom pri komornom posedení vysvetlil, čo je Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, predstavil jeho základné priority, aktivity a ciele. Práve seniori sú primárne cieľovou skupinou projektu, keďže sa neustále stávajú obeťami podvodníkov a zlodejov.

Ďalej sa venoval téme s názvom „Ako sa nestať obeťami trestných činov“, ktorá prirodzene nadväzuje na Národný projekt. Prostredníctvom ďalšieho projektu – Desatoro bezpečného seniora – ukázal prítomným, ako sa ľahko môžu stať obeťami. Podvodníci často túto cieľovú skupinu obyvateľstva pripravia o vysoké finančné čiastky, neraz aj o celoživotné úspory.

Text: (sš)

Foto: (vm)