Najbližšie udalosti
Terénne aktivity pre verejnosť sú do odvolania protipandemických opatrení pozastavené. Ďakujeme za pochopenie.
Aktuality
MEDZINÁRODNÝ DEŇ TOLERANCIE
Video kampaň, v ktorej členky a členovia Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie približujú ich vlastné vnímanie významu tolerancie.
Národné kolo ECPA 2021: Projekty otvárajúce zákutia digitálneho aj sku...
Výhercom národného kola sa stal projekt „Kto je ďalší?“, ktorého súčasťou je celovečerný vzdelávací a výchovný film.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov spolupracujú s operáto...
Operátori krízových liniek sú informovaní o informačných kanceláriách a v prípade, že si to situácia volajúceho vyžaduje, nasmerujú ho na konkrétne pracovisko.
Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie krimina...
Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.
Kategórie
Kategórie
Projekty na ktorých spolupracujeme