prevencia kriminality

Pripomíname kampaň k novodobému otroctvu, ktoré ohrozuje každého z nás

Letné prázdniny sú v plnom prúde a s nimi okrem pohody a teplého počasia prichádzajú aj riziká spojené s problematikou obchodovania s ľuďmi. V tomto období chce veľa mladých ľudí a študentov vycestovať do zahraničia – či už za zárobkom, na jazykové kurzy alebo dovolenku. Odbor prevencie kriminality chce opätovne dať do pozornosti verejnosti minuloročnú kampaň, ktorú pripravil s Občianskym združením Brániť sa oplatí Slovensko a ktorá je primárne zameraná na stredoškolákov. Zaujať súčasnú mládež je veľmi ťažká úloha, preto sme stavili na niečo, čo je jej veľmi blízke. V modernej…

0
Čítať viac

O Národnom projekte z Banskej Bystrice do Banskej Štiavnice

Informácie k Národnému projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja dostali ku klientom seniorských zariadení Denného centra Púpava (BB), Občianskeho združenia Margarétka (BŠ), Denného centra na Nám. sv. Trojice (BŠ), Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (BŠ) a Denného centra Rozmarín (BB). Počas prednášok prebrali kolegyne z kontaktného bodu Banská Bystrica so seniormi jednotlivé trestné činy páchané na ich cieľovej skupine a zúčastneným poskytli rady, ako sa im vyhýbať. Zároveň im sprostredkovali informácie o projekte, jeho cieľoch…

0
Čítať viac

Prednášali sme pre seniorov v Košiciach, Michalovciach a Budimíri

V rámci realizácie Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa v Košickom samosprávnom kraji uskutočnili ďalšie tri prednášky na tému „Seniori, ako sa nestať obeťou trestného činu“. Krajská koordinátorka Oľga Lukáčová a jej asistentka Stanislava Kenderová navštívili Klub seniorov košickej miestnej časti Krásna, Denné centrum seniorov č. 4 v Michalovciach a obec Budimír. Osoby vyššieho veku patria k jednej z najviac ohrozených skupín osôb v súvislosti s majetkovou, ekonomickou či násilnou trestnou činnosťou. Zlodeji a podvodníci…

0
Čítať viac

Predstavili sme dva silné príbehy preživších holokaust

V priestoroch Múzea holokaustu v Seredi sa uskutočnila premiéra dvoch dokumentárnych filmov, ktoré zachytávajú osudy preživších zo Slovenska Alžbety Schickovej a Matildy Hraboveckej. Filmy natočilo občianske združenie Edah v réžii Rada Dubravského. Filmové dokumenty boli realizované s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR v rámci dotácie na financovanie aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite. Pre odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR je veľkou cťou byť súčasťou tohto jedinečného projektu, ktorý je dôkazom toho, že sa prostredníctvom kvalitnej dokumentaristiky…

0
Čítať viac

O Národnom projekte s bratislavskými hasičmi

Činnosť Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je v plnom prúde a počas júna sa informácie o jeho aktivitách predniesli aj členom Hasičského a záchranného útvaru mesta Bratislava. Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof sa celý mesiac venoval viacerým skupinám hasičov, keďže sa s nimi stretával na ich pracovných zmenách. Navštívil tak hasičské stanice na Radlinského, Čapajevovej a Hálkovej ulici. Besedy s príslušníkmi útvaru prebiehali v príjemnej atmosfére. Asistent im na nich predstavil zámery a ciele projektu, v krátkosti informoval o činnosti odboru prevencie kriminality,…

0
Čítať viac

Stretli sme sa so seniormi v bratislavských denných centrách aj Pezinku

Bratislavský krajský asistent z Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Štefan Krištof zorganizoval štyri besedy pre seniorov bratislavských denných centier Krasňany, Heydukova a Estónska a pre pezinské Denné centrum na Cajlanskej ulici. Besedy prebiehali v príjemnej atmosfére, seniori sa zapájali, väčšina z nich bola ochotná komunikovať. Najviac sa zaujímali o to, ako majú reagovať v krízových a vypätých situáciách. Rozprávalo sa tiež o možnostiach praktického využitia kontaktných bodov, o prevencii kriminality aj o vývoji a nových spôsoboch páchania trestných činov. V Dennom centre Heydukova sa Štefan…

0
Čítať viac

S besedami o podvodoch na senioroch nezaostávame ani v okolí Prešova

V spolupráci s Denným stacionárom Dom sv. Simeona v Sačurove, Denným centrom Sabinovská v Prešove a Komunitným centrom Kendice sa uskutočnili preventívne aktivity pre seniorov. Viedli ich zamestnanci odboru prevencie kriminality z regionálnej kancelárie Prešov Ingrid Doležalová, Mário Bartko a Martin Jurica. Beseda pre seniorov sa uskutočnila v rámci Národného projektu s názvom „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorého realizátorom je Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality a finančne je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Téma besied niesla…

0
Čítať viac

O ochrane potenciálnych obetí trestných činov v Trenčíne a okolí

Prednášky pre seniorov v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ sa konali v Trenčianskom samosprávnom kraji konali aj počas mesiaca jún. Kolegyne z kontaktného bodu Trenčín Edita Kucejová, Soňa Mikušová a Dáša Hvolková navštívili trenčiansky Klub dôchodcov na Mierovom námestí, Základnú organizáciu Slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Púchove, Centrum pre seniorov na Lavičkovej ulici v Trenčíne a seniorov v obci Mojtín. Problematika ochrany potenciálnych obetí trestných činov bola prítomným podaná prostredníctvom príbehov „Desatora bezpečného seniora“. Nasledovala živá diskusia so…

0
Čítať viac

Prednášali sme pre osemdesiat seniorov zo žilinského kraja

Preventívne aktivity pre Žilinský samosprávny kraj v podobe besied sa uskutočnili v priestoroch Denného centra v Klube 75 v Kysuckom Novom Meste pre organizáciu Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami, v Dennom stacionári Vlčince v Žiline a v priestoroch zariadenia Harmónia pre žilinský Útulok Štart. Lektorkou prednášky v Klube 75 bola prezidentka Fóra pre pomoc starším bola Ľubica Gálisová spolu s kolegom Michalom Tatranským. Stretnutie sa konalo na žiadosť organizácie, keďže práve seniori sú ľahkou obeťou podvodníkov a informácie a dobre mienené odporúčania sú pre nich veľmi užitočné. Predmetom besedy „Senior – ako…

0
Čítať viac

Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov

V termíne od 21. do 22. júna 2018 sa prostredníctvom študijnej návštevy Španielska uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Európskej únie na vytvorenie jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) a všetci relevantní predstavitelia boja proti trestným činom z nenávisti v Španielsku. Slovensko zastupovala Dominika Ďuranová z oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality. Na úvod bol predstavený španielsky právny a konceptuálny rámec boja proti trestným činom z nenávisti. Čo…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality