Bratislava

O Národnom projekte s bratislavskými hasičmi

Činnosť Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je v plnom prúde a počas júna sa informácie o jeho aktivitách predniesli aj členom Hasičského a záchranného útvaru mesta Bratislava. Bratislavský krajský asistent Štefan Krištof sa celý mesiac venoval viacerým skupinám hasičov, keďže sa s nimi stretával na ich pracovných zmenách. Navštívil tak hasičské stanice na Radlinského, Čapajevovej a Hálkovej ulici. Besedy s príslušníkmi útvaru prebiehali v príjemnej atmosfére. Asistent im na nich predstavil zámery a ciele projektu, v krátkosti informoval o činnosti odboru prevencie kriminality,…

0
Čítať viac

Stretli sme sa so seniormi v bratislavských denných centrách aj Pezinku

Bratislavský krajský asistent z Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ Štefan Krištof zorganizoval štyri besedy pre seniorov bratislavských denných centier Krasňany, Heydukova a Estónska a pre pezinské Denné centrum na Cajlanskej ulici. Besedy prebiehali v príjemnej atmosfére, seniori sa zapájali, väčšina z nich bola ochotná komunikovať. Najviac sa zaujímali o to, ako majú reagovať v krízových a vypätých situáciách. Rozprávalo sa tiež o možnostiach praktického využitia kontaktných bodov, o prevencii kriminality aj o vývoji a nových spôsoboch páchania trestných činov. V Dennom centre Heydukova sa Štefan…

0
Čítať viac

O nástrahách obchodovania s ľuďmi s Asseco Central Europe

Spoločnosť Asseco Central Europe je regionálnym softvérovým centrom pre strednú Európu v oblasti poskytovania IT služieb a produktov. Realizuje projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin s jej zamestnancami strávil jedno popoludnie, aby im na prednáške ozrejmil fakty ohľadom problematiky obchodovania s ľuďmi. Práca prevencie kriminality má veľa smerov. Jedným z nich sú aj besedy pre rôzne skupiny. Väčšinou sa s prednáškami vyberieme medzi seniorov alebo na základné či stredné školy. Výnimkou…

0
Čítať viac

Ako sa nestať obeťou trestného činu – poradili sme bratislavským seniorom

Bratislavský krajský asistent Vincent Moroz počas júna prednášal seniorom v Denných centrách Jeséniova (Nové Mesto), Vajnory a Lackova (Karlova Ves). Informoval ich o Národnom projekte „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Hlavnou témou besied je problematika podvodov na senioroch. Prednáška má názov „Ako sa nestať obeťou trestných činov“. Úlohou prednášajúceho je vysvetliť prítomným, prečo je práve ich skupina častým terčom podvodníkov a zlodejov. Na skutočných príbehoch im vysvetľuje, čo všetko im hrozí a ako by sa mali brániť. Cieľom Národného…

0
Čítať viac

O rizikách a nástrahách s bratislavskými seniormi

Bratislavskí krajskí asistenti Štefan Krištof a Vincent Moroz počas týždňa stíhajú navštíviť viacero denných seniorských centier. Jeden sa s informáciami k Národnému projektu zastavil v Dennom centre Karadžičova v Starom Meste a druhý v novomestských denných centrách Zlatý dážď a Sibírska. Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ je určený najmä pre cieľovú skupinu ľudí v dôchodkov veku, ktorí sú veľmi zraniteľní. Ako sa nestať obeťou trestných činov – to je po predstavení projektu hlavnou témou prednášky. Asistenti seniorom vysvetľujú, prečo sú…

0
Čítať viac

Račianski seniori si vypočuli prednášku o podvodoch

Odbor prevencie kriminality prijíma v rámci pracovného zamerania aj pozvania na besedy od rôznych organizácií. Jedna taká sa konala 28. 5. 2018 v Kultúrnom stredisku Žarnovická v bratislavskej Rači. Riaditeľ odboru prevencie kriminality Jozef Halcin sa prítomným venoval s problematikou páchania trestných činov na senioroch. Prešiel si s nimi najčastejšie sa opakujúce situácie, kedy dôverčiví seniori dobrovoľne odovzdajú svoje úspory podvodníkom. Medzi nimi nechýbali nočné telefonáty od falošných „vnukov“, návštevy falošných policajtov, zamestnancov rôznych inštitúcií či nešťastných ľudí, ktorí potrebujú peniaze na operáciu blízkeho príbuzného.…

0
Čítať viac

V Podunajských Biskupiciach nás privítalo desať seniorov

V termíne 17. 5. 2018 navštívili krajskí asistenti Štefan Krištof a Vincent Moroz Klub dôchodcov Latorická v Podunajských Biskupiciach. Desiatim seniorom predstavili Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. Obaja projektoví asistenti za bratislavský región seniorov informovali, aké sú ciele projektu a ktorej cieľovej skupine je primárne určený. Staršia generácia je častým terčom pokusov podvodníkov a zlodejov, ktorí neraz dôverčivých ľudí oberú o celoživotné úspory. Predniesli im situácie z každodennej praxe, na ktorých im vysvetlili, ako sa nestať obeťou trestných…

0
Čítať viac

Pokračujeme v boji proti trestným činom z nenávisti

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR pripravil pre členov Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie seminár o problematike trestných činov z nenávisti. Uskutočnil sa dňa 16. mája 2018 v spolupráci s Úradom pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v priestoroch Účelového zariadenia Bôrik v Bratislave. Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie manažérov relevantných inštitúcií a organizácií o charakteristike trestných činov z nenávisti, ich dopade na jednotlivcov a spoločnosť, medzinárodnej koncepcii a záväzkoch Slovenskej republiky súvisiacich s trestnými činmi z nenávisti, o…

0
Čítať viac

Spolu proti trestným činom z nenávisti – začíname zberom porovnateľných dát pre zmapovanie situácie

Dňa 15. 5. 2018 privítal odbor prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR zástupcov z Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) a zástupcov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ako aj odborníkov zo Slovenskej republiky. Seminár o porozumení a zlepšení zaznamenávania a zhromažďovania údajov o trestných činoch z nenávisti sa konal v Účelovom zariadení Hotel Bôrik. Cieľom seminára bolo zvýšiť povedomie o potrebe zaznamenávať trestné činy z nenávisti a poskytovať údaje o trestných činoch z nenávisti na vysokej úrovni, pochopiť existujúci rámec zaznamenávania a zberu údajov o trestných činoch z…

0
Čítať viac

Prednášali sme Bratislavskému spolku nedoslýchavých

Dňa 15. mája 2018 sa v budove Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici uskutočnila beseda pre Bratislavský spolok nedoslýchavých. Podujatie malo za úlohu predstaviť Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ a upozorniť na nekalé praktiky podvodníkov. Bratislavský krajský asistent Vincent Moroz po uvedení základných informácií k projektu predložil spolku rôzne možnosti spolupráce. Následne pokračoval v besede, ktorá sa venovala téme s názvom Ako sa nestať obeťami trestných činov. Na prednáške sa zúčastnilo dvadsaťštyri seniorov. Vypočuli si tu prípady…

0
Čítať viac
Mapa
Odbor prevencie kriminality