Kontaktné miesta
Informačná kancelária Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
0961/605 790 alebo 0908 734 357
Informačná kancelária Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
0961/046 014 alebo 0908 794 281
Informačná kancelária Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava
033/5564709 alebo 0908 796 448
Informačná kancelária Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/6549324 alebo 0908 793 590
Informačná kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/74 11 250 alebo 0908 799 580
Informačná kancelária Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25 alebo 0908 794 827
Informačná kancelária Prešov
Levočská 3, 080 01 Prešov
051/7082458 alebo 0908 796 810
Informačná kancelária Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
055/6001445 alebo 0908 734 961
Detašované pracovisko Lučenec
Námestie republiky 3716/4, 984 01 Lučenec
0908 734 357
Detašované pracovisko Malacky
Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
0908 736 351
Detašované pracovisko Dunajská Streda
Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda
0908 796 448
Detašované pracovisko Levice
Rozmarínová 3716/4, 934 01 Levice
0908 731 569
Detašované pracovisko Prievidza
Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza
0908 793 725
Detašované pracovisko Ružomberok
Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
0908 794 827
Detašované pracovisko Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad
0908 796 810
Detašované pracovisko Michalovce
Námestie slobody 988/1, 071 01 Michalovce
0908 799 569

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV - AKO VÁM VIEME POMÔCŤ?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo informačné kancelárie pre obete trestných činov (IK). 

Ak sa cítite byť obeťou, sú Vám BEZPLATNE A DISKRÉTNE poskytnuté základné informácie a usmernenie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti: 

 • psychologického poradenstva, 
 • sociálneho poradenstva, 
 • právnej podpory a usmernenia.

Pomohli sme:

 • seniorke, ktorá bola týraná rodinným príslušníkom,
 • tehotnej žene, ktorá bola psychicky a fyzicky týraná,
 • pri pracovno-právnom spore nadriadeného s podriadeným,
 • so sporom o dieťa v rozvodovom konaní,
 • a s množstvom ďalších prípadov.

Prípady priamo z praxe, v ktorých sme obetiam poskytli pomoc alebo ich usmernili pri ďalšom postupe nájdete v sekcii Konkrétne prípady.

Usmerníme Vás ako postupovať pri ochrane svojich práv a na koho sa obrátiť. Medzi základné vybrané práva obete patrí aj: 

 • právo byť vypočutý, 
 • právo, aby sa s Vami zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo, 
 • právo na odbornú pomoc, 
 • právo na informácie v zrozumiteľnej forme,
 • právo na odškodnenie.

Zrozumiteľnou formou Vám poskytneme:


·         základné informácie o právach obetí trestných činov a o postupoch v trestnom konaní;

·    pomoc pri orientácii v možnostiach riešenia situácie súvisiacej s trestným činom a jeho následkami;

·        sprostredkovanie služieb a konzultácií s odborníkmi v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologického a sociálneho poradenstva;

·   nasmerovanie na špecializované subjekty, ktoré poskytujú odbornú pomoc a pomoc s nadviazaním kontaktu s danou inštitúciou. 


Pracovníci IK na základe rozsiahlej databázy kontaktov osobu nasmerujú na najbližší kompetentný subjekt v danej lokalite. V závislosti od individuálnych potrieb klientov môže ísť napríklad o:


-      subjekt poskytujúci pomoc obetiam;

-      políciu, prokuratúru (v prípade potreby podania trestného oznámenia);

-   centrum právnej pomoci (v prípade, ak klientova situácie vyžaduje poskytnutie pomoci v oblasti civilno-právnej agendy);

-    inštitúcie súkromného sektora (napr. advokát - v prípade, ak klient potrebuje právne služby, napr. právne zastúpenie na súde; psychoterapeuta – v prípade potreby poskytnutia služieb psychoterapie a pod.);

-      inštitúcie štátnej správy (napr. úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – v prípade, kedy pracovník pri posúdení situácie klienta identifikuje riziko ohrozenia záujmu dieťaťa);

-      inštitúcie samosprávy (napr. v prípade, ak klientova situácia vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb, napr. opatrovateľská služba v domácnosti a pod.);

-      a iné, v závislosti od charakteru problémovej situácie klienta.

 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE o pomoci obetiam nájdete TU

Štatistiky činnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov za rok 2019 môžete nájsť tu.

Národný projekt "Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete" realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.