Najbližšie udalosti
Najbližší týždeň sa nekonajú žiadne udalosti
Aktuality
Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí
Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov
Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na kanceláriu formou online poradne, e-mailom či telefonátu.
Nástrahy virtuálneho sveta - sexuálni predátori na internete
Je namieste uvedomiť si, že okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah.
Kontaktné miesta
Informačná kancelária Banská Bystrica
Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
0961/605 790
monika.cibulova@minv.sk
Informačná kancelária Bratislava
Tomášikova 46, 831 03 Bratislava
0961/046 014
miroslav.schlesinger@minv.sk
Informačná kancelária Trnava
Kollárova 8, 917 01 Trnava
033/5564709
robert.frimmel@minv.sk
Informačná kancelária Nitra
Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
037/6549324
beata.acova2@minv.sk
Informačná kancelária Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/74 11 250
edita.kucejova@minv.sk
Informačná kancelária Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/511 74 25
veronika.kozarcova@minv.sk
Informačná kancelária Prešov
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
051/7082458
martin.jurica@minv.sk
Informačná kancelária Košice
Komenského 52, 040 01 Košice
055/6001445
frantisek.puskar2@minv.sk

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV - AKO VÁM VIEME POMÔCŤ?

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v každom krajskom meste vytvorilo Informačné kancelárie pre obete. 

Ak sa cítite byť obeťou, sú Vám BEZPLATNE A DISKRÉTNE poskytnuté základné informácie a usmernenie a sprostredkovaná odborná pomoc v oblasti: 

 • psychologického poradenstva, 
 • sociálneho poradenstva, 
 • právnej podpory a usmernenia.

Pomohli sme:

 • seniorke, ktorá bola týraná rodinným príslušníkom,
 • tehotnej žene, ktorá bola psychicky a fyzicky týraná,
 • pri pracovno-právnom spore nadriadeného s podriadeným,
 • so sporom o dieťa v rozvodovom konaní,
 • a s množstvom ďalších prípadov.

Prípady priamo z praxe, v ktorých sme obetiam poskytli pomoc alebo ich usmernili pri ďalšom postupe nájdete v sekcii Konkrétne prípady.

Usmerníme Vás ako postupovať pri ochrane svojich práv a na koho sa obrátiť. Medzi základné vybrané práva obete patrí aj: 

 • právo byť vypočutý, 
 • právo, aby sa s Vami zaobchádzalo s úctou, rešpektom a citlivo, 
 • právo na odbornú pomoc, 
 • právo na informácie v zrozumiteľnej forme,
 • právo na odškodnenie.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE o Národnom projekte Pomoc obetiam trestných činov nájdete na webovej stránke Prevencie kriminality v sekcii O projekte. 

Štatistiky činnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov za rok 2019 môžete nájsť tu.

Projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

chatIcon