Najbližšie udalosti
Najbližší týždeň sa nekonajú žiadne udalosti
Aktuality
Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí
Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov
Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na kanceláriu formou online poradne, e-mailom či telefonátu.
Nástrahy virtuálneho sveta - sexuálni predátori na internete
Je namieste uvedomiť si, že okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah.

Zoznam partnerských stránok, spolupracujúcich subjektov a rôzne dokumenty, ktoré vás môžu inšpirovať alebo byť užitočné pre vašu prácu.


Násilie na deťoch má rôzne podoby, je páchané v rôznych prostrediach a zo strany rôznych osôb. Rovnako prierezová by mala byť aj koordinácia jeho riešenia na národnej aj miestnej úrovni. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR od roku 2014. Stránka ponúka informácie o zákonoch a strategických rámcoch, ako i aktivitách Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách. Pre celú škálu odborníkov a pomáhajúcich profesií poskytuje stránka základné informácie o násilí na ženách a domácom násilí a práci s jeho obeťami. Osobitne je v rámci aktuálnej kampane venovaná pozornosť sexuálnemu násiliu. 


Táto stránka obsahuje DESATORO – desať pravidiel, ktoré by si v záujme svojej bezpečnosti mal osvojiť každý senior. A práve na tieto pravidlá priamo nadväzuje desať tematických videí, ktoré poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov. 


Múzeum holokaustu v Seredi

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. svetovej vojny. 


Poslaním Slovenskej katolíckej charity je byť blízko pri človeku. Pomáha ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie. Snaží sa oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu. Myslíte si, že otroctvo je pojmom dávnej minulosti? Že v dnešnej dobe sa vám nemôže stať, že by niekto siahol na vašu osobnú slobodu a predal vás aj proti vašej vôli? Mýlite sa. Každý sa môže stať otrokom... Aj dnes.


chatIcon