ODBOR PREVENCIE KRIMINALITY

kancelária ministra vnútra SR

Drieňová 75/22

821  03 Bratislava - Ružinov

Tel. č.  - vrátnica: 02/433 307 52

Tel. č.  - sekretariát: 02/48 59 2206


SEKRETARIÁT RADY VLÁDY SR 

PRE PREVENCIU KRIMINALITY

Drieňová 75/22

821  03 Bratislava - Ružinov

Tel. č.  - vrátnica: 02/433 307 52

Tel. č.  - vedúca sekretariátu RVPK: 02/485 922 45


*Pozn.: Osobitné kontakty nájdete v popisoch jednotlivých kategórií na titulnej stránke webu.

chatIcon