Brožúry
Bezpečný senior
Publikácia Bezpečný senior prináša seniorom informácie o rôznych typoch podvodov, s ktorými podvodníci najčastejšie pracujú a pravidelne okrádajú dôchodcov.
Pomoc obetiam / 1
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 2
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 3
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 4
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 5
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 6
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 7 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 8 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Seniori, sme tu pre vás
Odporúčania a rady v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19
Seniori, sme tu pre vás / Vigyázzunk idős szeretteinkre
Odporúčania a rady v maďarskom jazyku v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19.
Každý sa môže stať otrokom
V dnešnej dobe nemusíte pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Dnes na to postačuje oveľa menej.
Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov
Globálny vplyv vírusu COVID-19 znamená, že mládež trávi viac času doma, teda aj viac času na internete. Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká.
Rodičovstvo v čase koronavírusu
Šesť rád pre rodičov je súčasťou materiálu, ktorý vytvorila austrálska skupina eSafety. Odbor prevencie kriminality disponuje slovenskou verziou
Regionálny akčný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020 až 2022 (RAP NSK)
Informačná kancelária pre obete trestných činov Nitra sa zapojila do realizácie RAP NSK, ktorý je určený pre odbornú aj laickú verejnosť a obsahuje skutočne prínosné informácie k problematike domáceho násilia a násilia na ženách.
Prevencia fyzických útokov na bankomaty
DOBRÁ PRAX: S nárastom počtu fyzických útokov na bankomaty a počtu postihnutých európskych krajín zorganizovali Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti a EUROPOL konferenciu (2019), na ktorej sa zúčastnili orgány činné v trestnom konaní spolu s verejnými a súkromnými partnermi s cieľom spoločne sa zamerať na prevenciu tejto trestnej činnosti. Tento odporúčací dokument obsahuje zhrnutie záverov z konferencie s cieľom zvýšiť informovanosť orgánov o fyzických útokoch na bankomaty a preventívnych opatreniach.
Bezpečný senior
Publikácia Bezpečný senior prináša seniorom informácie o rôznych typoch podvodov, s ktorými podvodníci najčastejšie pracujú a pravidelne okrádajú dôchodcov.
Pomoc obetiam / 1
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 2
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 3
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 4
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 5
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 6
Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 7 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Pomoc obetiam / 8 / A bűncselekmények áldozatainak megsegítése
Maďarská verzia / Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
Seniori, sme tu pre vás
Odporúčania a rady v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19
Seniori, sme tu pre vás / Vigyázzunk idős szeretteinkre
Odporúčania a rady v maďarskom jazyku v súvislosti s možnými podvodmi počas krízovej situácie spojenej s vírusom COVID-19.
Každý sa môže stať otrokom
V dnešnej dobe nemusíte pracovať v železných okovách pod horúcim slnkom na bavlníkových plantážach, aby ste boli otrokom. Dnes na to postačuje oveľa menej.
Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov
Globálny vplyv vírusu COVID-19 znamená, že mládež trávi viac času doma, teda aj viac času na internete. Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká.
Rodičovstvo v čase koronavírusu
Šesť rád pre rodičov je súčasťou materiálu, ktorý vytvorila austrálska skupina eSafety. Odbor prevencie kriminality disponuje slovenskou verziou
Regionálny akčný plán Nitrianskeho samosprávneho kraja na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2020 až 2022 (RAP NSK)
Informačná kancelária pre obete trestných činov Nitra sa zapojila do realizácie RAP NSK, ktorý je určený pre odbornú aj laickú verejnosť a obsahuje skutočne prínosné informácie k problematike domáceho násilia a násilia na ženách.
Prevencia fyzických útokov na bankomaty
DOBRÁ PRAX: S nárastom počtu fyzických útokov na bankomaty a počtu postihnutých európskych krajín zorganizovali Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti a EUROPOL konferenciu (2019), na ktorej sa zúčastnili orgány činné v trestnom konaní spolu s verejnými a súkromnými partnermi s cieľom spoločne sa zamerať na prevenciu tejto trestnej činnosti. Tento odporúčací dokument obsahuje zhrnutie záverov z konferencie s cieľom zvýšiť informovanosť orgánov o fyzických útokoch na bankomaty a preventívnych opatreniach.
chatIcon