Zoznam partnerských stránok, spolupracujúcich subjektov a rôzne dokumenty, ktoré vás môžu inšpirovať alebo byť užitočné pre vašu prácu.

Táto stránka obsahuje DESATORO – desať pravidiel, ktoré by si v záujme svojej bezpečnosti mal osvojiť každý senior. A práve na tieto pravidlá priamo nadväzuje desať tematických videí, ktoré poukazujú na najčastejšie triky podvodníkov. 

Desatoro bezpečného seniora

Myslíte si, že otroctvo je pojmom dávnej minulosti? Že v dnešnej dobe sa vám nemôže stať, že by niekto siahol na vašu osobnú slobodu a predal vás aj proti vašej vôli? Mýlite sa. Každý sa môže stať otrokom... Aj dnes.

Novodobí otroci

Múzeum holokaustu v Seredi vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas II. svetovej vojny. 

Múzeum holokaustu v Seredi

Poslaním Slovenskej katolíckej charity je byť blízko pri človeku. Pomáha ľuďom v núdzi bez ohľadu na vierovyznanie, rasu či politické zmýšľanie. Snaží sa oslobodzovať ľudí závislých na cudzej pomoci a pomáhať im vrátiť sa k dôstojnému životu.

Slovenská katolícka charita
chatIcon