Analýzy
Analýza trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu 2014 - 2018
Vypracovalo Špeciálne pracovisko pre analýzu potrieb a podporu obetí, november 2019
Sexuálne obťažovanie 2014 - 2019
Sexuálnym obťažovaním je také správanie sexualizovanej povahy, ktoré narúša dôstojnosť inej osoby. V zásade platí, že hranica medzi flirtovaním a sexuálnym obťažovaním je tam, kde je to žene alebo dievčaťu nepríjemné. Sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním vtedy, keď je pre danú osobu nevítaná.
Vývoj nápadu kriminality na Slovensku 2014 - 2019
Údaje o skutkoch spáchaných na mládeži
Činnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov v roku 2019
Informačné kancelárie sú zriadené v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Analýza nápadu trestnej činnosti 2019
Vývoj kriminality v podmienkach Slovenskej republiky za rok 2019
Vývoj kriminality páchanej na senioroch za roky 2019 a 2020
Vypracovalo Špeciálne pracovisko pre analýzu potrieb a podporu obetí
Štatistická príloha za obdobie rokov 2018 - 2020
Analýza obsahujúca údaje o domácom násilí, obchodovaní s ľuďmi a i.
Analýza trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu 2014 - 2018
Vypracovalo Špeciálne pracovisko pre analýzu potrieb a podporu obetí, november 2019
Sexuálne obťažovanie 2014 - 2019
Sexuálnym obťažovaním je také správanie sexualizovanej povahy, ktoré narúša dôstojnosť inej osoby. V zásade platí, že hranica medzi flirtovaním a sexuálnym obťažovaním je tam, kde je to žene alebo dievčaťu nepríjemné. Sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním vtedy, keď je pre danú osobu nevítaná.
Vývoj nápadu kriminality na Slovensku 2014 - 2019
Údaje o skutkoch spáchaných na mládeži
Činnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov v roku 2019
Informačné kancelárie sú zriadené v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Analýza nápadu trestnej činnosti 2019
Vývoj kriminality v podmienkach Slovenskej republiky za rok 2019
Vývoj kriminality páchanej na senioroch za roky 2019 a 2020
Vypracovalo Špeciálne pracovisko pre analýzu potrieb a podporu obetí
Štatistická príloha za obdobie rokov 2018 - 2020
Analýza obsahujúca údaje o domácom násilí, obchodovaní s ľuďmi a i.