Najbližšie udalosti
Najbližší týždeň sa nekonajú žiadne udalosti
Aktuality
Rezort vnútra aktívne zapojený do prípravy strategických dokumentov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov a obcí
Bezpečnosť je jedným zo základných predpokladov rozvoja spoločnosti a predstavuje kritický faktor kvality života obyvateľov.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov zaznamenali v lete nárast počtu klientov
Väčšina klientov v letnom období bola obeťou domáceho násilia. Mnohí z nich využili aj možnosť obrátiť sa na kanceláriu formou online poradne, e-mailom či telefonátu.
Nástrahy virtuálneho sveta - sexuálni predátori na internete
Je namieste uvedomiť si, že okrem chatovania s priateľmi na internete môžu deti naraziť aj na nevhodný obsah.
Analýzy
Analýza trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu 2014 - 2018
Vypracovalo Špeciálne pracovisko pre analýzu potrieb a podporu obetí, november 2019
Sexuálne obťažovanie 2014 - 2019
Sexuálnym obťažovaním je také správanie sexualizovanej povahy, ktoré narúša dôstojnosť inej osoby. V zásade platí, že hranica medzi flirtovaním a sexuálnym obťažovaním je tam, kde je to žene alebo dievčaťu nepríjemné. Sexuálna pozornosť sa stáva sexuálnym obťažovaním vtedy, keď je pre danú osobu nevítaná.
Vývoj nápadu kriminality na Slovensku 2014 - 2019
Údaje o skutkoch spáchaných na mládeži
Vývoj kriminality páchanej na senioroch za rok 2019
Vypracovalo Špeciálne pracovisko pre analýzu potrieb a podporu obetí, 2019
Činnosti informačných kancelárií pre obete trestných činov v roku 2019
Informačné kancelárie sú zriadené v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“, ktorý realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Analýza nápadu trestnej činnosti 2019
Vývoj kriminality v podmienkach Slovenskej republiky za rok 2019
chatIcon