Detašované pracovisko Lučenec

V Banskobystrickom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov - Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Detva, Revúca a i.

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Lučenec (Námestie republiky 3716/4, 984 01 Lučenec, 2. poschodie, č. d. 220)Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovníčka MV SR každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod.


Zdieľajte