Informačná kancelária Košice

Dňa 28. januára 2019 bola otvorená tretia z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Košice. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok: 08:00-15:00 hod.

piatok: 08:00-14:00 hod.


V Informačnej kancelárii je Vám k dispozícii:

koordinátor na regionálnej úrovni - JUDr. František Puškár (frantisek.puskar2@minv.sk)

asistentka koordinátora - JUDr. Katarína Frimerová

asistentka koordinátora - Katarína Bortáková (katarina.bortakova@minv.sk)


Zdieľajte