Informačná kancelária Košice

Dňa 28. januára 2019 bola otvorená tretia z ôsmich krajských informačných kancelárií pre obete trestných činov na Klientskom centre Okresného úradu Košice. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Foto: Informačnú kanceláriu nájdete v budove OÚ na Komenského 52, do ktorého vedie bezbariérový prístup pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Foto: Prízemným výťahom sa dostanete na prvé a druhým výťahom na štvrté poschodie, na ktorom sídli informačná kancelária. K nej však nevedie bezbariérový prístup, nakoľko sa na chodbe nachádzajú tri schody. 

Pre potreby konzultácie/stretnutia s osobou so zdravotným postihnutím je k dispozícii kancelária inej organizácie (stretnutie je nutné dohodnúť s pracovníkmi informačnej kancelárie vopred, min. 2 dni).


V budovách, v ktorých informačné kancelárie sídlia (okresné úrady/klientske centrá), sa nachádzajú krabice (boxy) určené pre zber spätných väzieb. Dotazník je anonymný a účasť klienta na skvalitnení služieb informačných kancelárií prostredníctvom jeho vyplnenia je dobrovoľná.

box pre zber spätných väzieb je umiestnený mimo priestorov informačnej kancelárie, v priestoroch bežne prístupných verejnosti. Niektoré informačné kancelárie box umiestnili pri supervízorovi klientskeho centra, prípadne oproti/v blízkosti kancelárie, kde klient nemá problém nájsť ho

PRIEBEH ZBERU SPÄTNÝCH VÄZIEB OD KLIENTOV:

pri osobnom kontakte, po skončení osobnej konzultácie uskutočnenej v priestoroch informačnej kancelárie, pracovník klientovi odovzdá dotazník spolu s prázdnou obálkou. Do obálky klient vloží vyplnený dotazník a následne obálku vhodí do boxu určeného pre tento účel

Klienti majú v dotazníku priestor napríklad na:

 vyjadrenie svojej spokojnosti s uskutočnenou konzultáciou a sprostredkovanou službou;

 vyjadrenie, či by odporúčali služby informačnej kancelárie svojim známym;

vyjadrenie odporúčania s cieľom zlepšenia služieb a iné.OTVÁRACIE HODINY:

pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00

piatok: 08:00 - 14:00


V informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovni - JUDr. Katarína Frimerová (katarina.frimerova2@minv.sk/0908 734 961)

asistentka koordinátorky - Mgr. Nikola Šimčová (nikola.simcova@minv.sk/0908 795 807)

asistentka koordinátorky - Katarína Bortáková (katarina.bortakova@minv.sk/0908 799 569)

V Košickom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov - Rožňava, Gelnica, Trebišov a i.


Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Michalovce (Námestie slobody 988/1, 071 01 Michalovce, 4. posch., č. d. 402a). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovníčka MV SR Katarína Bortáková každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 799 569.

V prípade problému so zapamätaním si e-mailu, ktorý tvorí meno a priezvisko jednotlivého pracovníka, je k dispozícii aj jednotná e-mailová adresa: pomocobetiam@minv.sk.

Zdieľajte
chatIcon