Informačná kancelária Prešov

Dňa 28. januára 2019 bola otvorená druhá z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Prešov. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok: 08:00-15:00 hod.

piatok: 08:00-14:00 hod.


V Informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátor na regionálnej úrovni - Mgr. Martin Jurica (martin.jurica@minv.sk) 

asistent koordinátora - PhDr. Mário Bartko (mario.bartko@minv.sk)

asistentka koordinátora - Mgr. Denisa Mitríková (denisa.mitrikova@minv.sk)


Zdieľajte