Informačná kancelária Žilina

Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií pre obete trestných činov na Klientskom centre Janka Kráľa 4 v Žiline. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa vzdelávacie preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi. V roku 2020 pribudli  vzdelávacie preventívne aktivity pre deti a mládež.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt

Foto: Do budovy vedie aj bezbariérový prístup a osoby so zdravotným postihnutím môžu využiť výťah.

V budovách, v ktorých informačné kancelárie sídlia (okresné úrady/klientske centrá), sa nachádzajú krabice (boxy) určené pre zber spätných väzieb. Dotazník je anonymný a účasť klienta na skvalitnení služieb informačných kancelárií prostredníctvom jeho vyplnenia je dobrovoľná.

box pre zber spätných väzieb je umiestnený mimo priestorov informačnej kancelárie, v priestoroch bežne prístupných verejnosti. Niektoré informačné kancelárie box umiestnili pri supervízorovi klientskeho centra, prípadne oproti/v blízkosti kancelárie, kde klient nemá problém nájsť ho

PRIEBEH ZBERU SPÄTNÝCH VÄZIEB OD KLIENTOV:

pri osobnom kontakte, po skončení osobnej konzultácie uskutočnenej v priestoroch informačnej kancelárie, pracovník klientovi odovzdá dotazník spolu s prázdnou obálkou. Do obálky klient vloží vyplnený dotazník a následne obálku vhodí do boxu určeného pre tento účel

Klienti majú v dotazníku priestor napríklad na:

 vyjadrenie svojej spokojnosti s uskutočnenou konzultáciou a sprostredkovanou službou;

 vyjadrenie, či by odporúčali služby informačnej kancelárie svojim známym;

vyjadrenie odporúčania s cieľom zlepšenia služieb a iné.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTVÁRACIE HODINY:

pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00

piatok: 08:00 - 14:00


V informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovniMgr. Katarína Kvašňovská (katarina.kvasnovska@minv.sk/0908 794 827)

asistentka koordinátorky - Ing. Zuzana Macharová (zuzana.macharova2@minv.sk/0908 796 256)

asistentka koordinátorky - Bc. Patrícia Uhrínová (patricia.uhrinova@minv.sk/0908 798 244)


V prípade problému so zapamätaním si e-mailu, ktorý tvorí meno a priezvisko jednotlivého pracovníka, je k dispozícii aj jednotná e-mailová adresa: pomocobetiam@minv.sk.

Zdieľajte