Informačná kancelária Žilina

Dňa 27. februára 2019 bola otvorená štvrtá z ôsmich krajských informačných kancelárií pre obete trestných činov na Klientskom centre Okresného úradu Žilina. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt

Foto: Do budovy vedie aj bezbariérový prístup a osoby so zdravotným postihnutím môžu využiť výťah.

V budovách, v ktorých informačné kancelárie sídlia (okresné úrady/klientske centrá), sa nachádzajú krabice (boxy) určené pre zber spätných väzieb. Dotazník je anonymný a účasť klienta na skvalitnení služieb informačných kancelárií prostredníctvom jeho vyplnenia je dobrovoľná.

box pre zber spätných väzieb je umiestnený mimo priestorov informačnej kancelárie, v priestoroch bežne prístupných verejnosti. Niektoré informačné kancelárie box umiestnili pri supervízorovi klientskeho centra, prípadne oproti/v blízkosti kancelárie, kde klient nemá problém nájsť ho

PRIEBEH ZBERU SPÄTNÝCH VÄZIEB OD KLIENTOV:

pri osobnom kontakte, po skončení osobnej konzultácie uskutočnenej v priestoroch informačnej kancelárie, pracovník klientovi odovzdá dotazník spolu s prázdnou obálkou. Do obálky klient vloží vyplnený dotazník a následne obálku vhodí do boxu určeného pre tento účel

Klienti majú v dotazníku priestor napríklad na:

 vyjadrenie svojej spokojnosti s uskutočnenou konzultáciou a sprostredkovanou službou;

 vyjadrenie, či by odporúčali služby informačnej kancelárie svojim známym;

vyjadrenie odporúčania s cieľom zlepšenia služieb a iné.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OTVÁRACIE HODINY:

pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00

piatok: 08:00 - 14:00


V informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovni - Bc. Veronika Kozárcová (veronika.kozarcova@minv.sk/0908 796 256)

asistentka koordinátorky - Mgr. Stanislava Červeňová (stanislava.cervenova@minv.sk/0908 798 244)

asistentka koordinátorky - Mgr. Katarína Kvašňovská (katarina.kvasnovska@minv.sk/0908 794 827)

V Žilinskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov - Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice a i. 


Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Ružomberok (Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, 1. posch., dvere oproti výťahu). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovníčka MV SR Katarína Kvašňovská každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 794 827.

V prípade problému so zapamätaním si e-mailu, ktorý tvorí meno a priezvisko jednotlivého pracovníka, je k dispozícii aj jednotná e-mailová adresa: pomocobetiam@minv.sk.

Zdieľajte
chatIcon