Kontaktný bod Trenčín

Dňa 27. februára 2019 bola otvorená piata z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Trenčín. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 


Na kontaktnom bode sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovni - Ing. Edita Kucejová (edita.kucejova@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Mgr. Dáša Hvolková (dasa.hvolkova@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Mgr. Soňa Mikušová (sona.mikusova@minv.sk)


Zdieľajte