Informačná kancelária Nitra

Dňa 2. mája 2019 bola otvorená siedma z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Nitra. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt

Otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok: 08:00-15:00 hod.

piatok: 08:00-14:00 hod.


V Informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátor na regionálnej úrovni - Mgr. Milan Lakatoš (milan.lakatos@minv.sk)

asistentka koordinátora - Valéria Domaracká (valeria.domaracka@minv.sk)

asistent koordinátora - Mgr. Peter Windisch (peter.windisch@minv.sk)

Zdieľajte