Kontaktný bod Trnava

Dňa 10. apríla 2019 bola otvorená šiesta z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Trnava. Aktivity budú v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov.

Pilotné poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 


Na kontaktnom bode sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovni - Mgr. Silvia Malatinská, PhD. (silvia.malatinska@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Mgr. Adriana Móderová (adriana.moderova@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Miriam Horváthová (miriam.horvathova2@minv.sk)

Zdieľajte