Informačná kancelária Trnava

Dňa 10. apríla 2019 bola otvorená šiesta z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Trnava. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok: 08:00-15:00 hod.

piatok: 08:00-14:00 hod.


V Informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovni - Mgr. Silvia Malatinská, PhD. (silvia.malatinska@minv.sk)

asistent koordinátorky - PhDr. Róbert Frimmel  (robert.frimmel@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Miriam Horváthová (miriam.horvathova2@minv.sk)

Zdieľajte