Informačná kancelária Trnava

Dňa 10. apríla 2019 bola otvorená šiesta z ôsmich krajských informačných kancelárií pre obete trestných činov na Klientskom centre Okresného úradu Trnava. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Informačnú kanceláriu nájdete v budove OÚ, do ktorého vedie rampa pre osoby zo zdravotným postihnutím.

Foto: Informačná kancelária sa nachádza na prízemí pavilónu A, kancelária č. 9.  V prípade potreby vás usmerní aj informátor. 

V budovách, v ktorých informačné kancelárie sídlia (okresné úrady/klientske centrá), sa nachádzajú krabice (boxy) určené pre zber spätných väzieb. Dotazník je anonymný a účasť klienta na skvalitnení služieb informačných kancelárií prostredníctvom jeho vyplnenia je dobrovoľná.

box pre zber spätných väzieb je umiestnený mimo priestorov informačnej kancelárie, v priestoroch bežne prístupných verejnosti. Niektoré informačné kancelárie box umiestnili pri supervízorovi klientskeho centra, prípadne oproti/v blízkosti kancelárie, kde klient nemá problém nájsť ho

PRIEBEH ZBERU SPÄTNÝCH VÄZIEB OD KLIENTOV:

pri osobnom kontakte, po skončení osobnej konzultácie uskutočnenej v priestoroch informačnej kancelárie, pracovník klientovi odovzdá dotazník spolu s prázdnou obálkou. Do obálky klient vloží vyplnený dotazník a následne obálku vhodí do boxu určeného pre tento účel

Klienti majú v dotazníku priestor napríklad na:

 vyjadrenie svojej spokojnosti s uskutočnenou konzultáciou a sprostredkovanou službou;

 vyjadrenie, či by odporúčali služby informačnej kancelárie svojim známym;

vyjadrenie odporúčania s cieľom zlepšenia služieb a iné.OTVÁRACIE HODINY:

pondelok - štvrtok: 08:00 - 15:00

piatok: 08:00 - 14:00


V informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátor na regionálnej úrovni - PhDr. Róbert Frimmel  (robert.frimmel@minv.sk/0908 796 448)

asistent koordinátora - Bc. Ľuboš Vávra (lubos.vavra@minv.sk/0908 799 091)

asistentka koordinátora - Miriam Horváthová (miriam.horvathova2@minv.sk/0908 797 261)

V Trnavskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov/miest/obcí - Galanta, Šamorín, Gabčíkovo, Veľký Meder a i.

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Dunajská Streda (Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, prízemie, č. d. 9). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovník MV SR Róbert Frimmel každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 796 448.

V prípade problému so zapamätaním si e-mailu, ktorý tvorí meno a priezvisko jednotlivého pracovníka, je k dispozícii aj jednotná e-mailová adresa: pomocobetiam@minv.sk.

Zdieľajte
chatIcon