Informačná kancelária Bratislava

Dňa 30. mája 2019 bola otvorená ôsma z ôsmich krajských informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu v Bratislave. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok: 08:00-15:00 hod.

piatok: 08:00-14:00 hod.V Informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátor na regionálnej úrovni - Bc. Miroslav Schlesinger (miroslav.schlesinger@minv.sk)

asistent koordinátora - Štefan Krištof (stefan.kristof@minv.sk)

asistent koordinátora - Vincent Moroz (vincent.moroz@minv.sk)

Zdieľajte