Detašované pracovisko Michalovce

V Košickom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov - Humenné, Sobrance, Trebišov a i.

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Michalovce (Námestie slobody 988/1, 071 01 Michalovce, 4. posch., č. d. 402a). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovníčka MV SR Katarína Bortáková každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 799 569.Zdieľajte