Detašované pracovisko Poprad

V Prešovskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov – Kežmarok, Levoča, či susedných okresov iného kraja - Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Rožňava a i. 

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 01 Poprad, prízemie, č. dverí 08). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovník MV SR Martin Jurica každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 796 810.


Zdieľajte