Detašované pracovisko Ružomberok

V Žilinskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov - Martin, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Turčianske Teplice a i. 

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Ružomberok (Námestie Andreja Hlinku 74, 034 01 Ružomberok, 1. posch., dvere oproti výťahu). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovníčka MV SR Katarína Kvašňovská každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 794 827.


Zdieľajte