Detašované pracovisko Prievidza

V Trenčianskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov – Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Ilava a i. 

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Prievidza (Gustáva Švéniho 3H, 971 01 Prievidza, 3. posch., zasadacia miestnosť). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovníčka MV SR Dáša Hvolková každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 793 725.


Zdieľajte