Detašované pracovisko Levice

V Nitrianskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov – Zlaté Moravce, Nové Zámky, Komárno, Šaľa a i. 

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Levice (Rozmarínová 3716/4, 934 01 Levice, prízemie - zasklená miestnosť /pri citlivých prípadoch je možné využiť aj zasadaciu miestnosť na 1. posch./)Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovník MV SR Peter Windisch každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 731 569.


Zdieľajte