Detašované pracovisko Dunajská Streda

V Trnavskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov/miest/obcí - Galanta, Šamorín, Gabčíkovo, Veľký Meder a i.

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Dunajská Streda (Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, prízemie, č. d. 9). Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovník MV SR Róbert Frimmel každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na tel. č. 0908 796 448.


Zdieľajte