Detašované pracovisko Malacky

V Bratislavskom kraji je od 18. mája 2021 dostupné detašované pracovisko, ktoré bude slúžiť obetiam predovšetkým zo spádovej oblasti susediacich okresov (Pezinok a i.). 

Kancelária sa nachádza v priestoroch Okresného úradu Malacky (Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malackyprízemie - pojednávacia miestnosť)Obetiam/klientom je v kancelárii k dispozícii pracovník MV SR Alojz Hlavenka každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle 0908 736 351.


Zdieľajte