Informačná kancelária Banská Bystrica

Dňa 26. novembra 2018 bola otvorená prvá z ôsmich informačných kancelárií na Klientskom centre Okresného úradu Banská Bystrica. Aktivity boli v úvode zamerané predovšetkým na obete z radov seniorov. Od novembra 2019 sa preventívne aktivity venujú aj cieľovej skupine, ktorú tvoria obete alebo potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.

Poskytovanie služieb klientom zahŕňa informovanosť a komunikáciu priamo na mieste, formou osobného stretnutia, telefonicky či e-mailom. Náš tím bude následne po dôkladnom posúdení odporúčať klienta na sociálne a psychologické poradenstvo, či právne usmernenie a podporu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Viac informácií o projekte nájdete tu: Národný projekt 

Otváracie hodiny:

pondelok - štvrtok: 08:00-15:00 hod.

piatok: 08:00-14:00 hod.V Informačnej kancelárii sú Vám k dispozícii:

koordinátorka na regionálnej úrovni - Mgr. Monika Cibuľová (monika.cibulova@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Mgr. Veronika Poláková (veronika.buvalova@minv.sk)

asistentka koordinátorky - Daniela Puhallová (daniela.puhallova2@minv.sk)


Zdieľajte