Rozšírené vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
Centrum Návrat v Prešove

Komu pomáhame:

deti a ich rodiny podľa § 33 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Ako pomáhame:
služba včasnej intervencie
Kde nás nájdete:
Mesto Prešov

Komu pomáhame:

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a ich rodiny
Ako pomáhame:
sociálna služba krízovej intervencie
Kde nás nájdete:
Informačná kancelária Banská Bystrica

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Informačná kancelária Bratislava

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Informačná kancelária Trnava

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Kde nás nájdete:
Informačná kancelária Nitra

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Informačná kancelária Trenčín

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Kde nás nájdete:
Informačná kancelária Žilina

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Kde nás nájdete:
Informačná kancelária Prešov

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Kde nás nájdete:
Informačná kancelária Košice

Komu pomáhame:

Všetci
Ako pomáhame:
Usmernenie a sprostredkovanie odbornej pomoci
Kde nás nájdete: