Rozšírené vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
Centrum právnej pomoci

Komu pomáhame:

Nemajetné skupiny obyvateľov
Ako pomáhame:
poradenské centrum
Centrum právnej pomoci

Komu pomáhame:

Nemajetné skupiny obyvateľov
Ako pomáhame:
poradenské centrum
Kde nás nájdete:
Star DOS

Komu pomáhame:

Seniori
Ako pomáhame:
opatrovateľská a domáca služba seniorom
Kde nás nájdete:
Nádej, poradenské centrum Nádej

Komu pomáhame:

Iba ženy s ich deťmi, obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
psychologická a právna pomoc, sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Denné centrum Frézia

Komu pomáhame:

Rodiny s postihnutými deťmi
Ako pomáhame:
sociálna pomoc a humnitárna starostlivosť-poradenstvo
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Komu pomáhame:

Nevidiace a slabozraké osoby
Ako pomáhame:
sociálne poradnestvo a soc.prevencia nevidiacich a slabozrakých
Kde nás nájdete:
SPOSA

Komu pomáhame:

Osoby s autizmom
Ako pomáhame:
presadzovanie a podpora všetkých opatrení, kt.zlepšujú podmienky a kvalitu života autistov
Čakanka -krízové centrum

Komu pomáhame:

Iba ženy s ich deťmi, obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
pomoc obetiam domáceho násilia, centrum ochrany a podpory obetí násilia v rodinách v mestePovažská Bystrica
Kde nás nájdete:
Čakanka -krízové centrum kcentrum@povazska-bystrica.sk 042/4361006-linka pomoci, 0907/580052
Centrum sociálnych služieb Bystričan

Komu pomáhame:

Muži bez prístrešia
Ako pomáhame:
útulok pre ľudí bez prístrešia
Fórum pre pomoc starším

Komu pomáhame:

Seniori
Ako pomáhame:
zabezpečovanie starostlivosť, pomoc a služby pre starších
Kde nás nájdete:
Fórum pre pomoc starším forumlubica@gmail.com 0800172500-senior linka, 0915/950772
Harmónia

Komu pomáhame:

Rodiny s deťmi
Ako pomáhame:
zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi
Kde nás nájdete:
Harmónia 0907/798626
Harmónia

Komu pomáhame:

Dospelé osoby
Ako pomáhame:
útulok pre dospelých
Kde nás nájdete:
Jazmín

Komu pomáhame:

Pomoc obetiam domáceho násilia, útulok pre rodiny DORKA, humanitné centrum-útulok pre bezdomovcov, chránená dielňa
Ako pomáhame:
všeobecno prospešné služby v zariadeniach sociálnych sužieb
Štastie si ty

Komu pomáhame:

Ľudia s duševnými poruchami
Ako pomáhame:
všeobecno prospešné služby
Kde nás nájdete:
Útulok pre občanov bez prístrešia

Komu pomáhame:

Všetky vekové skupiny
Ako pomáhame:
pomoc ľuďom v nepriaznivej živ.situácii