Rozšírené vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
Slovenský Červený kríž

Komu pomáhame:

Sociálna služba FO, na ktorej je páchané násilie; obete trestných činov, seniori
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Slovenský Červený kríž - Azylový dom

Komu pomáhame:

Sociálna služba FO, ľudia bez domova
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Komu pomáhame:

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, sociálne poradenstvo v krízovej situácii deťom a celej rodine.
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby:Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Komu pomáhame:

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, sociálne poradenstvo v krízovej situácii deťom a celej rodine.
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby:Špecializované sociálne poradenstvo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Komu pomáhame:

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, sociálne poradenstvo v krízovej situácii deťom a celej rodine.
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby:Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Komu pomáhame:

Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím, sociálne poradenstvo v krízovej situácii deťom a celej rodine.
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby:Špecializované sociálne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete:
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Klienti, rodičia detí, resp. ich zákonní zástupcovia, základné školy, materské školy a stredné školy
Ako pomáhame:
psychologická, špeciálno - pedagogická, diagnostická, výchovná, poradenská a preventívna starostlivosť
Kde nás nájdete:
Centrum právnej pomoci

Komu pomáhame:

Nemajetné skupiny obyvateľov
Ako pomáhame:
poradenské centrum
Kde nás nájdete: