Rozšírené vyhľadávanie
Výsledky vyhľadávania
Bez názvu

Komu pomáhame:

Obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
KRIŽOVATKY, n.o.

Komu pomáhame:

Obete domáceho násilia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
Záujmové združenie RODINA

Komu pomáhame:

Iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
Asociácia odborných pracovníkov soc. Služieb - riaditeľka PhDr. Mária Kovaľová

Komu pomáhame:

Sociálne služby pre seniorov
Ako pomáhame:
Sociálny pracovník, Psychológ, Prezidentka Asociácie odborných pracovníkov soc. Služieb
Kde nás nájdete:
Za dôstojný život

Komu pomáhame:

Iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
Za dôstojný život ozdostojnyzivot@gmail.com 047/4322384; 0907/175 987; 0908/903 696
DEBORA

Komu pomáhame:

Obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; obeť domáceho násilia
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
OZ Fénix

Komu pomáhame:

Združenie na ochranu a presadzovanie ľudských práv
Ako pomáhame:
Druh poskytovanej služby: právne poradenstvo, právna podpora, právne zastupovanie
Kde nás nájdete:
OZ Fénix zdruzenie.fenix@gmail.com 0948/ 284 137 0908/ 141 538 0908/ 141 540
Centrum sociálnych služieb KA

Komu pomáhame:

Obete domáceho násilia, osoby, ktoré sú ohrozené násilím, práve zažívajú násilie alebo boli v minulosti vystavené násiliu
Ako pomáhame:
Druh poskytovanej služby: špecializované sociálne poradenstvo pre obete násilia (sociálne, právne, psychologické), zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
Pomoc obetiam násilia - pobočka Banská Bystrica

Komu pomáhame:

Obete trestných činov
Ako pomáhame:
Druh poskytovanej služby: právne poradenstvo
Kde nás nájdete:
Návrat o.z. - pobočka Banská Bystrica

Komu pomáhame:

Obeť - dieťa a rodič
Ako pomáhame:
Druh poskytovanej služby: pomoc rodinám v ohrození
Kde nás nájdete:
Centrum sociálnych služieb Kamence

Komu pomáhame:

Osoby so zdravotným znevýhodnením v oblasti duševných porúch, osoba so zdravotným postihnutím
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Centrum sociálnych služieb Fantázia

Komu pomáhame:

Osoby so zdravotným znevýhodnením v oblasti duševných porúch, osoba so zdravotným postihnutím; iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie

Komu pomáhame:

Najmä deti, výchovné problémy, zastupovanie detí pri vypočúvaní na polícií a súde
Ako pomáhame:
Psychologická, špeciálno- pedagogická, sociálno-pedagogická a logopedická diagnostika
Viacúčelové zariadenie pre seniorov

Komu pomáhame:

Osoby so zdravotným znevýhodnením v oblasti duševných porúch, osoba so zdravotným postihnutím; iné - všetky ostatné, ktoré nespadajú pod niektorú z predchádzajúcich kategórií
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete:
Centrum sociálnych služieb Slniečko

Komu pomáhame:

Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Ako pomáhame:
Druh sociálnej služby: Zariadenie núdzového bývania
Kde nás nájdete: