Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Tisíc dôvodov pomoci: Prípady nenávistných prejavov sa nevyhýbajú ani Žilinskému kraju
Zo všetkých klientov informačnej kancelárie v Žiline prevažujú ženy.
Tisíc dôvodov pomoci: Klientmi prešovskej informačnej kancelárie sú prevažne ženy
Služby informačnej kancelárie v Prešove a jej detašovaného pracoviska od roku 2019 do mája 2023 vyhľadalo 321 občanov.
Tisíc dôvodov pomoci: Trnavské pracovisko vyhľadávajú najmä ľudia v produktívnom veku
Trnavské pracovisko poskytuje pomoc širokej škále obetí. Výnimkou nie sú ani klienti, ktorí prídu v dôsledku susedských sporov.
Radikalizácia a násilný extrémizmus - práca s deťmi a mládežou je kľúčová
Prvolínioví pracovníci sa dostávajú do kontaktu s obyvateľmi a sú dôležitými v procese predchádzania radikalizácii.
Tisíc dôvodov pomoci - Trenčiansky kraj
Pracovníci v informačnej kancelárii Trenčín pomáhajú napr. aj obetiam podvodov páchaných na senioroch.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov pomáhajú v každom kraji na Slovensku
Informačná kancelária v Bratislave pomohla napr. aj detským obetiam sexuálnych trestných činov.
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality schválila plán úloh na rok 2023
Rada vlády SR pre prevenciu kriminality pôsobí v súlade s činnosťou vlády a jej programovým vyhlásením.
Nútené sobáše stále nie sú u nás minulosťou, obeťami sú aj 12-ročné deti
Ide o závažnú formou porušovania ľudských práv a dôstojnosti - najmä v prípadoch, keď sa uskutočňujú s neplnoletými osobami.
Kabinet schválil stratégiu prevencie kriminality do roku 2028
Dokument na rokovanie predložil minister vnútra SR a zároveň predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.
Rok 2022 z pohľadu prevencie kriminality
Rezort vnútra pomáha obetiam trestných činov už štyri roky.
Informačné kancelárie pre obete trestných činov budú aj naďalej pomáhať občanom. Stanú sa súčasťou MV SR
Obetiam je k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora.
Neoznámenie alebo neprekazenie zločinu môže byť trestné
Ste alebo nie ste povinný bez omeškania oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin?
Monitorovacia správa o extrémizme: rizikom je nárast konšpirácií, výzvou ochrana mladých v on-line svete a deradikalizácia
Vláda SR schválila (9.11.2022) Monitorovaciu správu o stave extrémizmu v SR za obdobie rokov 2020 a 2021. Na rokovanie ju predložil minister vnútra SR.
Mimoriadne zasadnutie odborníkov na boj proti extrémizmu: Iba represia nestačí
Na ministerstve vnútra dňa 8.11.2022 mimoriadne zasadli členovia VRAX-u.
Pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi sme spustili infokampaň na čerpacích staniciach
Nástrojom kampane sú polepy na zrkadlách ženských a mužských toaliet každej čerpacej stanice spoločnosti SLOVNAFT, a. s.