Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
kampaň prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
Dotazníkový prieskum realizujú všetky slovenské ministerstvá. MV SR má približne 55-tisíc zamestnancov, preto prieskum uskutočňuje priebežne.
Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc
Pred oficiálnym začatím porady prednostov prebehlo tiež stretnutie pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie zloženej z prednostov OÚ.

Písmo: A-| A+

Ministerstvo vnútra odštartovalo novú informačnú kampaň Protikorupčné desatoro
07. Dec 2021 o 19:00

Kampaň je vyústením predchádzajúcich preventívnych aktivít rezortu vnútra vo vzťahu k zamestnancom a informuje o desiatich základných princípoch.

Ministerstvo vnútra odštartovalo novú informačnú kampaň Protikorupčné desatoro

Kampaň s názvom Protikorupčné desatoro - desať princípov v boji proti korupcii sa rozbieha pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti korupcii (9. december) na 72 okresných úradoch na celom Slovensku. Predstavenie kampane sa uskutočnilo v utorok 7. decembra 2021 v Klientskom centre v Bratislave za účasti riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR Jozefa Halcina a prednostu Okresného úradu Bratislava (Tomášikova) Branislava Borovského (na titulke vľavo).

Nová kampaň je vyústením predchádzajúcich preventívnych aktivít rezortu vnútra SR vo vzťahu k zamestnancom a informuje o desiatich základných princípoch, ktorých dodržiavanie prispeje k protikorupčnému prostrediu. „Dôvera obyvateľov v nestrannú a profesionálnu verejnú správu je dôležitým atribútom právneho štátu. Zneužívanie moci na osobné obohatenie alebo zneužitie postavenia je korupčným správaním, ktoré nemôžeme v dnešnej vyspelej spoločnosti tolerovať," povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Foto: riaditeľ odboru prevencie kriminality J. Halcin

Protikorupčné desatoro tvorí zodpovednosť, zákonnosť, etickosť, profesionálnosť, dôslednosť, otvorenosť, transparentnosť, nepodplatiteľnosť, nestrannosť, poctivosť. Cieľom kampane je predstaviť spomínaných desať kľúčových protikorupčných princípov, ktorých rešpektovaním a dodržiavaním máme možnosť posilniť dôveru v právny štát, chrániť každého zodpovedného zamestnanca a klienta MV SR a zároveň informovať zamestnancov a klientov (občanov):

  • o postupoch, ako ohlasovať protispoločenskú činnosť, ako aj
  • o možnostiach ochrany oznamovateľov.

Kampaň spúšťame s odbornou podporou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Úradu inšpekčnej služby na pracoviskách s najväčšou návštevnosťou - 72 okresných úradoch v SR. Zameraná je na zamestnancov a klientov MV SR.

Zamestnanec MV SR môže korupciu nahlasovať na Úrad inšpekčnej služby. Občania môžu korupciu nahlásiť na štyroch pracoviskách NAKA v rámci SR a na číslo 158. Každý klient/občan sa môže v tejto veci tiež poradiť na informačných kanceláriách pre obete trestných činov (na foto nižšie informačná kancelária Bratislava).