Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program protikorupčný koordinátor
Súvisiace články
Identifikujeme korupčné riziká na katastrálnych úradoch
Na základe aktívnej spolupráce s Úradom vlády SR realizujeme dotazníkový prieskum na katastrálnych odboroch okresných úradov po celom Slovensku.
Dotazníkovým prieskumom sme identifikovali 28 druhov korupčných rizík
Dotazníkový prieskum realizujú všetky slovenské ministerstvá. MV SR má približne 55-tisíc zamestnancov, preto prieskum uskutočňuje priebežne.

Písmo: A-| A+

Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc
31. May 2021 o 13:00

Pred oficiálnym začatím porady prednostov prebehlo tiež stretnutie pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie zloženej z prednostov OÚ.

Stretnutie prednostov okresných úradov otvorilo viacero tém, protikorupčnú politiku nevynímajúc

V dňoch 27. a 28. mája 2021 sa v účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR Častá - Papiernička konala porada prednostov OÚ. Zúčastnil sa na nej aj premiér SR Eduard Heger, minister vnútra SR Roman Mikulec a štátny tajomník Ministerstva vnútra SR (MV SR) Ján Lazar. Prítomní sa venovali pandemickej situácii, reforme krízového riadenia či otázkam okresných úradov na úsekoch všeobecnej vnútornej správy. S protikorupčnou problematikou vystúpil aj protikorupčný koordinátor rezortu vnútra.

Protikorupčný koordinátor MV SR Jozef Halcin v bode Boj proti korupcii venoval pozornosť téme „Protikorupčná politika MV SR – okresné úrady“, konkrétne nasledovným tézam:

 

- východiská protikorupčnej politiky na OÚ;

- ciele protikorupčnej politiky na OÚ;

- nástroje protikorupčnej prevencie;

- vyhodnotenie dotazníkového prieskumu na OÚ;

- oblasti korupčných rizík vyhodnotených z dotazníkového prieskumu;

- identifikované riziká na vybraných odboroch OÚ;

- identifikované riziká prednostami OÚ;

- následné opatrenia;

- vzdelávanie a osvetová činnosť.

Pred oficiálnym začatím porady prednostov prebehlo tiež stretnutie pracovnej skupiny pre prevenciu korupcie zloženej z prednostov OÚ, na ktorej sa zúčastnil generálny riaditeľ sekcie verejnej správy MV SR Adrián Jenčo. Pracovnú skupinu tvorí štrnásť prednostov.

Cieľom stretnutia bolo vyhodnotiť identifikáciu korupčných rizík z pohľadu činnosti a praxe prednostov na OÚ a navrhnúť opatrenia na ich odstránenie, navrhnúť riešenia zo strany sekcie verejnej správy MV SR a protikorupčného koordinátora, vyhodnotiť dotazníkový prieskum na vybraných odboroch OÚ (jeho úspešnosť) a vyzvať prednostov na ďalšiu spoluprácu pri pokračovaní prieskumu na zvyšných odboroch OÚ.