Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečný senior prevencia kriminality bezpečná komunita protikorupčná politika protikorupčný program
Súvisiace články
Seniori seniorom alebo dôchodcovia ako lektori na besedách
Cieľom vzdelávaní bolo zvýšenie informácií o obetiach a potenciálnych obetiach trestných činov a poskytnutie relevantných informácií o činnosti kontaktných bodov.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Až 52 percent Slovákov má dojem, že korupcia za posledné tri roky stúpla
Osobné rozhovory v počte 1 038 Slovákov ukázali, že s tvrdením „korupcia ovplyvňuje náš každodenný osobný život“ súhlasí 41 % respondentov.

Písmo: A-| A+

Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?
29. Sep 2020 o 12:00

Ako ukázal prieskum agentúry FOCUS pre Transparency International Slovakia z jesene 2018, dlhodobo najbežnejšie nelegálne platby či protislužby sú v zdravotníctve. Ide o sektor, ktorého služby využíva najviac občanov.

Seniori proti korupcii: Ako sprostredkovať informácie zraniteľnej cieľovej skupine?

V priebehu septembra sa na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR uskutočnili dve významné školenia na tému znižovanie korupcie a zvyšovanie transparentnosti inštitúcií. On-line prednášky pre pracovníkov odboru a informačných kancelárií pre obete trestných činov (ďalej len „IK“) v každom kraji na Slovensku viedol ten najpovolanejší – lektor z mimovládnej organizácie Transparency International Slovakia (ďalej len „TIS“), ktorý sa zameral na mimoriadne zraniteľnú cieľovú skupinu.

Pracovníci IK sa od začiatku fungovania Pomoci obetiam primárne venujú seniorom ako jednej z najzraniteľnejších cieľových skupín obyvateľstva a pravidelne absolvujú množstvo preventívnych aktivít, či už priamo v obciach/mestách alebo sociálnych zariadeniach. So seniormi sa rozprávajú najmä o podvodných praktikách a ako sa pred nimi chrániť.  Zatiaľ posledná vážna problematika, ktorú je potrebné seniorom neustále sprostredkúvať, sa týka boja proti korupcii.

Foto: On-line prednášky absolvovali aj kolegyne z IK Trenčín.

Projektový koordinátor TIS Michal Piško začal svoju on-line prednášku v uvoľnenej, avšak profesionálnej atmosfére. Divákom/účastníkom ponúkol možnosť vtipných kvízových otázok, ktoré sa však dotýkali témy korupcia. Na príkladoch z praxe vysvetlil, ako pri senioroch fungujú podvodníci (tzv. šmejdi), čo je to populizmus a mediálna manipulácia a ako súvisia s korupciou. Zároveň upriamil pozornosť na spôsoby nahlasovania korupcie a ako konkrétne v takejto situácii postupovať.

Ako ukázal prieskum agentúry FOCUS pre TIS z jesene 2018, dlhodobo najbežnejšie nelegálne platby či protislužby sú v zdravotníctve (všeobecný lekár, interné, chirurgia, stomatológia, gynekológia a i.). Ide o sektor, ktorého služby využíva najviac občanov.

Seniori, nedajte sa!

"Starší ľudia sa často nemajú na koho obrátiť, sú osamelí alebo príliš dôverčiví, a to sú znaky, ktoré páchatelia môžu využiť pri korupčnom správaní. Pracovníci IK preto musia byť schopní sprostredkovať pomoc klientovi v prípade, že ich osloví aj v tejto súvislosti," hovorí Lenka Filková z protikorupčného tímu odboru prevencie kriminality.

Podľa vyššie spomínaného prieskumu, za posledné tri roky zaplatil každý šiesty dôchodca úplatok vo verejných službách. Oproti pracujúcim ide o viac ako dve tretiny častejšiu mieru úplatkárstva. Seniori sa najčastejšie stretávali s korupčnými situáciami v zdravotníctve, a to u všeobecných lekárov, na internom a ortopédii. Na druhej strane, len štvrtina dôchodcov by korupciu nahlásila.

Na prednáškach boli virtuálne prítomní aj predstavitelia dvoch najväčších slovenských organizácií združujúcich seniorov. Fórum pre pomoc starších zastupovala prezidentka Ľubica Gálisová a Jednotu dôchodcov Slovenska jeden z jej predstaviteľov Dezider Kóňa.