Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program analýza
Súvisiace články
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.

Písmo: A-| A+

Až 52 percent Slovákov má dojem, že korupcia za posledné tri roky stúpla
03. Jul 2020 o 14:00

Osobné rozhovory v počte 1 038 Slovákov ukázali, že s tvrdením „korupcia ovplyvňuje náš každodenný osobný život“ súhlasí 41 % respondentov.

Až 52 percent Slovákov má dojem, že korupcia za posledné tri roky stúpla

Korupcia, prevencia korupcie, mechanizmy pre zníženie rizika korupcie či riadenie korupčných rizík sú témy, ktorými sa pravidelne zaoberá Európska komisia. Najnovší špeciálny prieskum verejnej mienky Eurobarometer sa uskutočnil v decembri 2019 a bol zverejnený v júni 2020. V rámci členských štátov Únie vytvoril jeden z obrazov vnímania a posudzovania, názorov, stotožnenia sa či odmietania korupcie so záverom, že občania dvadsiatich štyroch krajín sa domnievajú, že korupcia je v ich krajine široko rozšírená.

Respondenti prieskumu mali možnosť vyjadriť sa k vnímaniu korupcie (1), ku korupcii v podnikaní (2), k skúsenostiam s korupciou všeobecne a v zdravotníctve (3) a k nahlasovaniu korupcie (4).

Na otázku „Nakoľko rozšírený je podľa vás problém korupcie v našej krajine?“, až v 87 %-áchodpovedí respondentov zo Slovenska jednoznačne prevláda vyjadrenie, že problém korupcie je „celkovo rozšírený“ a až 52 % respondentov má dojem, že miera korupcie sa na Slovensku za posledné tri roky zvýšila.

Na to, aby boli správnym smerom vedené preventívne aktivity, vzdelávania, zvyšovanie povedomia, ale tiež opatrenia, je východiskovým aj poznanie, či a ako korupcia ovplyvňuje život ľudí (Slovákov). Osobné rozhovory v celkovom počte 1 038 Slovákov ukázali, že s tvrdením „korupcia ovplyvňuje náš každodenný osobný život“ súhlasí 41 %, nesúhlas vyjadrilo 48 % a v 11 %-ách sa respondenti rozhovorov nevedeli vyjadriť.

V prípade záujmu máme možnosť detailnejšie nahliadnuť na informácie z prieskumu o korupcii tu: Výsledky špeciálneho prieskumu Eurobarometer.

Z celého prieskumu vyplýva, že je naďalej potrebné pozitívne ovplyvňovať verejnosť/občanov, komunikovať s nimi o príčinách korupcie a informovať ich o uskutočňovaných a plánovaných krokoch, ktoré sa uberajú smerom spolupráce v rámci rezortu, medzirezortnej spolupráce či spolupráce s verejnosťou. Preventívne aktivity budú mať zmysel vtedy, ak to, čo občanov znepokojuje, bude prioritou pri  ich  uskutočňovaní.