Autor
Denis
Denis P. je brigádnikom na odbore prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Okrem iného sa podieľa na spravovaní FB stránky Prevencia kriminality, webovej stránky www.prevenciakriminality.sk, zverejňovaní aktuálnych informácií na webovej doméne MV SR (Prevencia kriminality/Aktuality) a je zároveň hlavným administrátorom online poradne LiveChat.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program
Súvisiace články
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Korupcia podkopáva základy spoločenského aj osobného života
Za účelom znižovania rizík korupcie a posilňovania integrity zamestnancov zvyšujeme pravidelnými informačnými aktivitami povedomie najmä v oblasti ich vzdelávania.
Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.

Písmo: A-| A+

Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"
03. Apr 2020 o 15:00

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru.

Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru s príspevkom o integrite vo verejnej službe, ktorý vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD").


Obsahové zameranie programu vychádza z národných i rezortných protikorupčných dokumentov, medzinárodných protikorupčných iniciatív, osobitne z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a Odporúčania Rady OECD o integrite vo verejnej službe, ako aj z ďalších právnych nástrojov, príručiek a odporúčaní, vytvorených v podmienkach OECD.

 

Cieľom programu je: 

  • prostredníctvom elektronického vzdelávania  posilňovať kultúru integrity,
  • eliminovať potenciál pre korupciu v národných podmienkach i medzinárodnom prostredí a
  • zvyšovať morálny imperatív v rámci celej spoločnosti. 

Protikorupčný e-learningový program je tvorený tromi vzdelávacími modulmi: 

  • integrita vo verejnej službe,
  • eliminácia potenciálu pre korupciu a
  • zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí. 

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ je zobrazený na webom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v slovenskej jazykovej mutácii http://www.minv.sk/?dotaznik aj v anglickej jazykovej mutácii http://www.minv.sk/?survey. Prístupný je tiež na webovom portáli OECD:  http://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-slovak-republic.htm


Zdroj titulnej fotografie: národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru

chatIcon