Autor
Denis
...podieľa sa na spravovaní FB stránky Prevencia kriminality, webovej stránky www.prevenciakriminality.sk a zverejňovaní aktuálnych informácií na webovej doméne MV SR (Prevencia kriminality/Aktuality).
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality protikorupčná politika protikorupčný program
Súvisiace články
Protikorupčným programom chceme dosiahnuť dôveru občanov vo verejné služby
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých útvarov ministerstva.
Ako zákon chráni občanov, ktorí oznámia korupciu?
Čo robiť vtedy, ak sme svedkami korupcie na našom pracovisku? Akú ochranu má pracovník, ktorý oznámi protispoločenskú činnosť a aké sú pravidlá a postupy pri jej oznamovaní?
Korupcia podkopáva základy spoločenského aj osobného života
Za účelom znižovania rizík korupcie a posilňovania integrity zamestnancov zvyšujeme pravidelnými informačnými aktivitami povedomie najmä v oblasti ich vzdelávania.
Rezort vnútra realizuje kroky na znižovanie rizík korupcie
Protikorupčný koordinátor a zároveň riaditeľ odboru prevencie kriminality sa spolu so svojím tímom od roku 2019 zameral na množstvo aktivít.

Písmo: A-| A+

Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"
03. Apr 2020 o 15:00

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru.

Protikorupčný e-learningový program "Integritou proti korupcii"

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ bol vytvorený národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru s príspevkom o integrite vo verejnej službe, ktorý vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „OECD").


Obsahové zameranie programu vychádza z národných i rezortných protikorupčných dokumentov, medzinárodných protikorupčných iniciatív, osobitne z Dohovoru OECD o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a Odporúčania Rady OECD o integrite vo verejnej službe, ako aj z ďalších právnych nástrojov, príručiek a odporúčaní, vytvorených v podmienkach OECD.

 

Cieľom programu je: 

  • prostredníctvom elektronického vzdelávania  posilňovať kultúru integrity,
  • eliminovať potenciál pre korupciu v národných podmienkach i medzinárodnom prostredí a
  • zvyšovať morálny imperatív v rámci celej spoločnosti. 

Protikorupčný e-learningový program je tvorený tromi vzdelávacími modulmi: 

  • integrita vo verejnej službe,
  • eliminácia potenciálu pre korupciu a
  • zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí. 

Protikorupčný e-learningový program „Integritou proti korupcii“ je zobrazený na webom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v slovenskej jazykovej mutácii http://www.minv.sk/?dotaznik aj v anglickej jazykovej mutácii http://www.minv.sk/?survey. Prístupný je tiež na webovom portáli OECD:  http://www.oecd.org/gov/ethics/integrity-slovak-republic.htm


Zdroj titulnej fotografie: národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru