Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
podporené projekty dotácie výzva rvpk

Písmo: A-| A+

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019
15. Jan 2019 o 15:48

Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie pre projekty z oblasti prevencie kriminality na rok 2019

Uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 zo 14. januára 2019 bola per rollam schválená Výzva Rady na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2019.

Výzva sa predkladá podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Jej účelom je podpora aktivít v oblasti prevencie kriminality, ktorých cieľom je komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky umožňujúce páchanie kriminality, rovnako ako jej predchádzanie, potláčanie a zamedzovanie.

Prioritami sú  okrem potláčania  kriminality a inej protispoločenskej činnosti aj zvyšovanie bezpečnosti  miest a obcí, prevencia kriminality v rizikových skupinách, pomoc obetiam trestných činov a tiež reakcia na nové trendy a hrozby v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku.

Podrobné informácie, kontakty, metodické usmernenia vrátane vzorov žiadostí a zmlúv nájdete v priloženom dokumente na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie nájdete tu: http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-dotacie-pre-projekty-z-oblasti-prevencie-kriminality-na-rok-2019-termin-je-4-marca

Termín ukončenia predkladania žiadostí je do 4. marca 2019.