Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
Viedeň ECPA EUCPN
Súvisiace články
Národné kolo súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018
Do národného kola súťaže Európska cena za prevenciu kriminality 2018 (ECPA) na tému „Komunitná policajná činnosť“ sa prihlásili traja súťažiaci.

Písmo: A-| A+

Medzinárodnému kolu súťaže ECPA 2018 dominovali Fíni
07. Dec 2018 o 14:00

Slovenská republika prezentovala projekt s názvom „Poznaním k hodnotnému životu”, ktorý predstavil víťaz národného kola súťaže ECPA Miroslav Schlesinger.

Medzinárodnému kolu súťaže ECPA 2018 dominovali Fíni

Dňa 6. decembra 2018 sa vo Viedni uskutočnilo medzinárodné kolo súťaže ECPA 2018 (Európska cena za prevenciu kriminality). Rakúsko si v rámci svojho predsedníctva v EÚ zvolilo za ústrednú tému „Komunitnú policajnú činnosť“ – spolupráca polície s verejnosťou. Do súťaže sa zapojilo dvadsať členských štátov EÚ so svojimi národnými víťaznými projektmi. 

Slovenská republika prezentovala projekt s názvom Poznaním k hodnotnému životu”, ktorý predstavil víťaz národného kola súťaže ECPA Miroslav Schlesinger (na fotografii s národnou zástupkyňou Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti - EUCPN - za SR Patríciou Burajovou). Projekt s osemnásťročnou históriou zaujal široké odborné publikum nielen dosiahnutím výrazného zníženia kriminality v danej lokalite, ale aj svojimi inovatívnymi formami v oblasti prevencie kriminality. Je založený na vytváraní aktívnej spolupráce na lokálnej, regionálnej i národnej úrovni, pričom dokladuje úspešnú prax vytvorenú internou a externou formou spolupráce v samospráve, má za cieľ skvalitniť spoluprácu s občanmi, eliminovať kriminalitu v školách a meste Bánovce nad Bebravou, znížiť napätie v marginalizovanej komunite, vytvárať dobrú komunikáciu tejto komunity so samosprávou, eliminovať rasovo motivované verbálne útoky v meste, realizovať a absolvovať preventívne programy a skvalitniť metodiku a taktiku policajných zákrokov.

Mestská polícia ako súčasť samosprávy skoordinovala svoju komunitnú policajnú činnosť prostredníctvom náčelníka mestskej polície a koordinátora prevencie kriminality mestského úradu, ktorý prioritne realizuje prevenciu kriminality, komunikáciu s verejnosťou ako hovorca mesta a súčasne zabezpečuje novovytvorené krízové centrum (poradenskú kanceláriu) pre občanov. Bola vytvorená „Rómska hliadka“, ktorú zabezpečujú tri osoby z tejto komunity. Ich úlohou je pôsobiť ako mediátori a súčasne sú pomocníkmi príslušníkov mestskej polície. Jeden príslušník mestskej polície má pritom špeciálne školenie na prácu s touto komunitou. Vďaka aktívnej práci sa podarilo dosiahnuť vyššiu zamestnanosť týchto občanov a následne aj postupné splácanie finančných záväzkov (dlhov) voči mestu.

Vzhľadom na to, že komunitná policajná činnosť je v rámci projektu prepojená priamo so samosprávou, v priebehu projektu sa podarilo: skvalitniť prácu mestskej polície, komunikáciu s občanmi, znížiť kriminalitu a zvýšiť pocit bezpečia obyvateľov,  zabezpečiť komplexný systém preventívnych aktivít na školách, taktiež pre seniorov a pedagógov, výrazne skvalitniť publikačnú činnosť, ktorou sa súčasne eliminujú aj nenávistné prejavy na internete, zaviedol sa funkčný systém komunikácie v marginalizovanej komunite a podarilo sa vytvoriť spoluprácu v celom regióne.

Autor projektu splnil prísne kritériá súťaže a získal uznanie od viacerých odborníkov z oblasti prevencie kriminality. Prezentáciou a výsledkami množstva preventívnych aktivít dokázal, že konkuruje ostatným víťazným projektom realizovaným v EÚ.


Počas slávnostného odovzdávania cien bol za víťaza súťaže vyhlásený project Fínska, ktorý bol odmenený peňažnou sumou v hodnote desaťtisíc eur. Na druhom mieste sa umiestniel project Litvy a na treťom mieste project Maďarska. Oba boli zhodne odmenené peňažnou sumou v hodnote päťtisíc eur.

Miestna mládež verzus azylové centrum

Víťazný projekt Fínska s názvom The Forssa Approach: mediácia polarizácie a riešenie medziskupinových konfliktov” je projekt založený na dôkladnej štúdii vo fínskom meste Forssa v roku 2016. Projekt bol zameraný na zníženie násilných zločinov a konfliktov medzi miestnou mládežou a obyvateľmi azylového centra. Zameral sa aj na miestnych obyvateľov, ktorí tiež pociťovali napätú atmosféru v meste. Cieľom projektu bolo obnoviť pocit bezpečia, eliminovať polarizovanú situáciu a predísť tak ďalším konfliktom. „The Forssa Approach“ bol založený na neutrálnej a transparentnej komunikácii a multidisciplinárnej spolupráci umožňujúcej výmenu informácií a koordináciu aktivít. Mediácia a dialóg boli metódy používané profesionálnymi mediátormi a políciou na posúdenie záujmov a potrieb konfliktných strán. Diskusie o konflikte v komunite ako celku pokračovali a bol zahájený a skompletizovaný mediálny projekt pre študentov. Projektom sa upokojila situácia v meste Forssa a potlačili sa konflikty a polarizácia skupín medzi miestnymi obyvateľmi a žiadateľmi o azyl. Násilná trestná činnosť takmer úplne ustala.

Snaha zmeniť postoj a zmýšľanie

Na druhom mieste sa umiestnil projekt Litvy s názvom „Okres Šiauliai objavuje bezpečnostný vzorec“. Hlavnou myšlienkou tohto projektu je zdôrazniť skutočnosť, že úsilie v oblasti prevencie kriminality musí byť uskutočňované zo strany všetkých subjektov - vlády, miestnych orgánov, polície, mimovládnych organizácií, médií a spoločenstiev. Hlavným cieľom bolo zlepšenie bezpečnostnej situácie v okrese Šiauliai, zníženie počtu spáchaných trestných činov a ďalšieho porušovania zákona s cieľom vytvoriť bezpečnejšie životné prostredie vrátane zapojenia miestnych obyvateľov do tohto procesu. Okrem tradičného princípu prevencie „varovať vopred“ bolo cieľom tohto projektu urobiť niečo inovatívne, skutočne inšpirujúce, pomôcť zmeniť postoje a zmýšľanie, čo by upútalo pozornosť komunity a zapojilo všetky strany do spoločného cieľa - prevencie kriminality.

Foto: zľava Patrícia Burajová a národná zástupkyňa EUCPN za ČR Tina Mrázková

Posilniť dôveru v políciu

Na treťom mieste skončil maďarský projekt „Môj sused je policajt!“. Ide o projekt miestnej samosprávy, ktorý realizuje nezisková organizácia zameraná na podporu a ocenenie práce miestnych policajtov v okrese Zugló v Budapešti. Policajtom boli poskytnuté vysokokvalitné infraštruktúrne zariadenia a distribučný materiál obsahujúci základné kontaktné údaje a fotografie, ktoré boli prezentované aj v komunikačnej kampani. V ďalšej fáze sa projekt zameral na vytvorenie siete verejnej bezpečnosti pomocou tzv. „policajnej kaviarne“ - komunitnej kreatívnej techniky. Miestni policajti spolu s reprezentantmi občianskych komunít  a vládnych orgánov spoluvytvárajú problémovú mapu a hľadajú riešenia jedinečných a špecifických problémov. Hlavným cieľom projektu je posilniť dôveru v políciu a preukázať, že vytváranie a udržiavanie verejnej bezpečnosti je úlohou celej komunity, ktorá zahŕňa každého člena spoločnosti.

V rámci fínskeho predsedníctva sa v II. polroku 2019 pozornosť upriami na problematiku prevencie drogovej kriminality zameranej na mladistvých a recidivistov. Národné kolo sa bude konať v septembri tohto roku a veríme, že sa opäť prihlási množstvo skvelých projektov. Medzinárodné kolo súťaže ECPA 2019 a Konferencia o najlepšej praxi sa uskutoční v decembri 2019 vo Fínsku.

Kľúčové slová