Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
prevencia kriminality obchodovanie s ľuďmi bezpečná komunita
Súvisiace články
Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 je zameraná na prevenciu drogovej kriminality, projekty je potrebné prihlásiť do 30. septembra
Fínske predsedníctvo tento rok vyhlásilo súťaž na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi”.
Slovensko bude na decembrovej konferencii vo Fínsku reprezentovať projekt „Drogy sú cesta do tmy“
Do súťaže sa prihlásilo deväť projektov, ktoré boli odprezentované podľa pravidiel stanovených Európskou sieťou pre prevenciu kriminality.
Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021
Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.
Národné kolo ECPA 2021: Projekty otvárajúce zákutia digitálneho aj skutočného sveta mládeže
Výhercom národného kola sa stal projekt „Kto je ďalší?“, ktorého súčasťou je celovečerný vzdelávací a výchovný film.

Písmo: A-| A+

Realizujete projekt zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi? Prihláste sa do súťaže národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality 2023
23. Jul 2023 o 23:59

Hostiteľom konferencie o najlepšej praxi bude v decembri 2023 španielska Valencia.

Realizujete projekt zameraný na prevenciu obchodovania s ľuďmi? Prihláste sa do súťaže národného kola Európskej ceny za prevenciu kriminality 2023

Hostiteľom každoročnej Európskej ceny za prevenciu kriminality a konferencie o najlepšej praxi (ECPA a BPC) bude v dňoch 13. a 14. decembra 2023 Španielsko. Témou španielskeho predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je Prevencia obchodovania s ľuďmi. Najpreferovanejšia špecifická téma španielskeho predsedníctva je prevencia v oblasti obchodovania s ľuďmi za účelom pracovného vykorisťovania, avšak uvítame prihlásenie projektov zameraných aj na iné formy vykorisťovania (napr. sexuálne vykorisťovanie).

Obchodovanie s ľuďmi možno považovať za súčasnú formu otroctva 21. storočia. Ide o závažnú trestnú činnosť, ktorá predstavuje porušenie dôstojnosti a slobody osoby. Okrem toho je dôležité zdôrazniť, že hlavným cieľom tohto druhu trestnej činnosti sú špecifické skupiny zraniteľných osôb, najmä ženy, deti a muži v chúlostivých fyzických alebo ekonomických podmienkach. Z týchto dôvodov si boj proti obchodovaniu s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania vyžaduje konsolidované cezhraničné a multidisciplinárne úsilie rôznych orgánov. V Španielsku koordinuje národnú úroveň boja proti obchodovaniu s ľuďmi oddelenie nelegálneho prisťahovalectva a falošných dokladov španielskej národnej polície (UCRIF), ktoré pri spoločných kontrolách aktívne spolupracuje s Európskym orgánom práce.

Cieľom tohtoročnej ECPA a BPC je výmena skúseností a osvedčených postupov v danej oblasti. Zdieľanie príkladov osvedčených postupov a vývoj súboru nástrojov v tejto oblasti môže byť veľmi nápomocný pri vytváraní a implementácii legislatívnych a nelegislatívnych priorít EÚ.

Máte záujem o účasť?

Účasť na ECPA je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a obáv z kriminality v rámci stanovenej témy. Príspevky môžu pochádzať napríklad od: štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, cirkví, športových klubov, mládežníckych organizácií atď. Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2023 postupuje výherca národného kola


Váš projekt musí spĺňať niekoľko záväzných kritérií:

  • projekt je zameraný na prevenciu a/alebo znižovanie každodennej kriminality a strachu z kriminality v rámci témy Prevencia obchodovania s ľuďmi na účely vykorisťovania;
  • obdobie, počas ktorého bol projekt realizovaný, musí byť riadne vyhodnotené v zmysle jeho dosahu na zníženie kriminality. Projekt by mal mať naplnenú väčšinu alebo všetky svoje ciele; 
  • projekt je podľa možnosti inovatívny a zahŕňa nové metódy alebo prístupy;
  • za výhodu sa považuje, ak je projekt založený na spolupráci viacerých subjektov/partnerov;
  • projekt je možné realizovať organizáciami a skupinami aj v iných členských štátoch;
  • predložené žiadosti by preto mali obsahovať informácie o finančných nákladoch projektu, zdroji financovania, postupe realizácie a príslušné zdrojové materiály.
 
    • Víťaz medzinárodného kola získa finančnú odmenu vo výške 10 000 €.
    • Účastníkom, ktorí sa umiestnia na 2. a 3. mieste, bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu predchádza národné kolo súťaže, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na stanovenú tému.

Projekty
do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do

4. septembra 2023

formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky
na 
michaela.vanisova@minv.sk

 a zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na hore uvedený e-mail. Potrebné informácie nájdete na tu: dokumenty na stiahnutie