Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
ECPA EUCPN prevencia kriminality bezpečná komunita pomoc obetiam
Súvisiace články
Organizovaný zločin skupiny ľudí v príbuzenskom vzťahu je témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2020. Projekty je potrebné prihlásiť do 14. septembra
Cieľom témy je prerušiť cyklus opatreniami, či už zapájaním do kultúrnych a športových aktivít alebo zlepšovaním vnímania alternatívneho života.
Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021
Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.
Národné kolo ECPA 2021: Projekty otvárajúce zákutia digitálneho aj skutočného sveta mládeže
Výhercom národného kola sa stal projekt „Kto je ďalší?“, ktorého súčasťou je celovečerný vzdelávací a výchovný film.

Písmo: A-| A+

Téma medzinárodnej ceny v oblasti prevencie kriminality sa týka práce s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu
04. Aug 2022 o 23:59

Účasť je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a obáv z kriminality.

Téma medzinárodnej ceny v oblasti prevencie kriminality sa týka práce s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu

Hostiteľom každoročnej Európskej ceny zaprevenciu kriminality a konferencie o najlepšej praxi (ECPA a BPC) bude v dňoch 8. a 9. decembra 2022 Česká republika. Témou českého predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je “Práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu“.

Cieľom tohtoročnej ECPA a BPC je výmena skúseností a osvedčených postupov v oblasti včasnej identifikácie obetí trestných činov (najmä tých obzvlášť zraniteľných), prevencie sekundárnej viktimizácie a reviktimizácie a zvýšenia motivácie nahlasovania trestných činov s cieľom zníženia latencie kriminality.

Zdieľanie príkladov osvedčených postupov a vývoj súboru nástrojov v tejto oblasti môže byť veľmi nápomocný pri vytváraní a implementácii legislatívnych a nelegislatívnych priorít EÚ.

Máte záujem o účasť?

Účasť na ECPA je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a obáv z kriminality v rámci stanovenej témy. Príspevky môžu pochádzať napríklad od: štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, cirkví, športových klubov, mládežníckych organizácií atď. Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2022 postupuje výherca národného kola

Váš projekt musí spĺňať niekoľko záväzných kritérií:

-          projekt je zameraný na prevenciu a /alebo znižovanie každodennej kriminality a strachu z kriminality v rámci témy “Práca s obzvlášť zraniteľnou obeťou trestného činu”;

-          obdobie, počas ktorého bol projekt realizovaný, musí byť riadne vyhodnotené v zmysle jeho dosahu na zníženie kriminality. Projekt by mal mať naplnenú väčšinu alebo všetky svoje ciele; 

-          projekt je podľa možnosti inovatívny a zahŕňa nové metódy alebo prístupy;

-          za výhodu sa považuje, ak je projekt založený na spolupráci viacerých subjektov/partnerov;

-          projekt je možné realizovať organizáciami a skupinami aj v iných členských štátoch.

  • Víťaz medzinárodného kola získa finančnú odmenu vo výške 10 000 €.
  • Účastníkom, ktorí sa umiestnia na 2. a 3. mieste, bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu predchádza národné kolo súťaže, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na stanovenú tému.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do

14. septembra 2022

formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na barbora.minarova@minv.sk a zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR

sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: barbora.minarova@minv.sk.