Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola prevencia kriminality krajský koordinátor bezpečná komunita regióny
Súvisiace články
Zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme stihli ešte pred začiatkom letných prázdnin
Členovia rady na stretnutí otvorili témy s akútnou potrebou riešenia.
Na slovenských školách v rámci sociálno-patologických javov vedie fajčenie, záškoláctvo, šikanovanie
Prieskum bol tiež reakciou na zistenia informačných kancelárií, z ktorých niektoré sa týkajú aj prípadov krutého správania medzi tínedžermi.
Ministerstvo vnútra predložilo návrh novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Keďže služby informačných kancelárií klienti využívajú vo významnej miere, je potrebné, aby svoju činnosť vykonávali aj po uplynutí doby realizácie národného projektu.

Písmo: A-| A+

Krajské komisie prevencie kriminality: Aktívna spolupráca v každom kraji
19. Jul 2022 o 16:00

Po uvoľnení obmedzení súvisiacich s vírusom COVID-19 začali zasadať aj Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.

Krajské komisie prevencie kriminality: Aktívna spolupráca v každom kraji

Po zasadnutiach komisií v Žiline, Trnave a Bratislave sa uskutočnilo aj stretnutie na Okresnom úrade Trenčín, ktoré viedol prednosta OÚ, predseda komisie a zároveň predseda Bezpečnostnej rady kraja Roman Kozáček. 

V rámci diskusie poukázali členovia komisie na vážnosť situácie v oblasti negatívneho vývoja sociálno-patologických javov, najmä u detí a mládeže, na naliehavú potrebu evalvácie a odhaľovania týchto javov v školskom prostredí a na nevyhnutnosť práce s rodinou (prieskum mapujúci reálnu situáciu v školách z hľadiska sociálno-patologických javov všk. roku 2019/2020).

Zasadnutí krajských komisií prevencie kriminality sa zúčastňujú aj pracovníci odboru prevencie kriminality - v každom príslušnom kraji ide o pracovníkov informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktorí informujú o ich činnosti a spôsoboch pomoci obetiam. O aktivitách odboru súvisiacich s elimináciou sociálno-patologických javov a o koordinácii regiónov z hľadiska prevencie kriminality zasa prítomných oboznamuje kolegyňa z pracoviska v Banskej Bystrici.