Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
súťaž ECPA EUCPN prevencia kriminality deti a mládež
Súvisiace články
Slovensko bude na decembrovej konferencii vo Fínsku reprezentovať projekt „Drogy sú cesta do tmy“
Do súťaže sa prihlásilo deväť projektov, ktoré boli odprezentované podľa pravidiel stanovených Európskou sieťou pre prevenciu kriminality.
Výhercom medzinárodnej súťaže o dobrej praxi za rok 2019 je Švédsko
Našu krajinu s projektom Drogy sú cesta do tmy reprezentoval Richard Kráľovič z OZ Metamorfozis, ktorý vyhral národné kolo.
Organizovaný zločin skupiny ľudí v príbuzenskom vzťahu je témou Európskej ceny za prevenciu kriminality 2020. Projekty je potrebné prihlásiť do 14. septembra
Cieľom témy je prerušiť cyklus opatreniami, či už zapájaním do kultúrnych a športových aktivít alebo zlepšovaním vnímania alternatívneho života.

Písmo: A-| A+

Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021
26. Jul 2021 o 23:59

Do vyhodnotenia medzinárodného kola ECPA 2021 postupuje výherca národného kola.

Chcete vyhrať tohtoročnú medzinárodnú cenu v oblasti prevencie kriminality? Prihláste sa do národného kola ECPA 2021

Každoročná Európska cena za prevenciu kriminality a konferencia o najlepšej praxi (ECPA and BPC) sa tento rok uskutoční 8. a 9. decembra 2021 v Ľubľane. Témou slovinského predsedníctva v Európskej sieti pre prevenciu kriminality (EUCPN) je “Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline).

Máte záujem o účasť?

Účasť na ECPA je otvorená pre akýkoľvek projekt, iniciatívu alebo balík opatrení. Cieľom projektu musí byť zníženie kriminality a strachu z kriminality v rámci stanovenej témy. Príspevky môžu pochádzať napríklad od: štátnej správy, miestnej samosprávy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií, cirkví, športových klubov, mládežníckych organizácií atď.   

Váš projekt musí spĺňať niekoľko záväzných kritérií:

- projekt je zameraný na prevenciu a /alebo znižovanie každodennej kriminality a strachu z kriminality v rámci témy “Šikanovanie a násilie medzi maloletými (online aj offline)“;

- obdobie, počas ktorého bol projekt realizovaný, musí byť riadne vyhodnotené v zmysle jeho dosahu na zníženie kriminality. Projekt by mal mať naplnenú väčšinu alebo všetky svoje ciele; 

- projekt je podľa možnosti inovatívny a zahŕňa nové metódy alebo prístupy;

- za výhodu sa považuje, ak je projekt založený na spolupráci viacerých subjektov/partnerov;

- projekt je možné realizovať organizáciami a skupinami v iných členských štátoch.

  • Víťaz medzinárodného kola získa finančnú odmenu vo výške 10 000 €.
  • Účastníkom, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste,  bude poskytnutá finančná odmena vo výške 5 000 €.

Medzinárodnému kolu predchádza národné kolo súťaže, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto realizuje alebo realizoval projekt zameraný na stanovenú tému.

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do

14. septembra 2021

formou prihlášky (vyplneného formulára) elektronicky na petra.barnova@minv.sk a zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality
odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR
Drieňová 22, 826 86 Bratislava

V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte na: petra.barnova@minv.sk.

Prílohy na stiahnutie nájdete TU.