Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
EUCPN kampaň prevencia kriminality bezpečná komunita
Súvisiace články
Európske krajiny: Ako predchádzajú trestnej činnosti počas krízovej situácie?
Požiadali sme členské krajiny o informácie, ako počas vírusu COVID-19 bojujú s trestnou činnosťou.
Jednou z hlavných tém Konferencie EUCPN bola kybernetická bezpečnosť
Počítačová kriminalita sa stane jednou z hlavných priorít EUCPN v nasledujúcom období. Hlavnými príčinami jej neustáleho rozmachu je anonymita, nízke náklady a cezhraničný presah.

Písmo: A-| A+

STOP VRECKOVÝM ZLODEJOM!
26. Mar 2021 o 15:00

Hlavnou myšlienkou kampane je zvýšenie povedomia verejnosti o metódach tzv. vreckových zlodejov, ktorí využívajú rôzne triky.

STOP VRECKOVÝM ZLODEJOM!

S príchodom veľkonočných sviatkov obvykle dochádza k zvýšenému počtu krádeží na železničných staniciach. Policajný zbor (PZ) v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) od 26. marca podporili preventívnu kampaň STOP VRECKOVÝM ZLODEJOM! Ide o slovenskú verziu celoeurópskej kampane STOP PICKPOCKETS!

Hlavnou myšlienkou kampane je zvýšenie povedomia verejnosti o metódach tzv. vreckových zlodejov, ktorí využívajú rôzne triky na páchanie tejto protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k jej predchádzaniu. Jednotné logo, ktoré sa nachádza na rôznych materiáloch kampane, bude rozšírené nielen v on-line priestore, ale aj v priestoroch železničných staníc v rôznych európskych krajinách a bude tak cestujúcim pripomínať podstatu myšlienky.

Viceprezident PZ Róbert Bozalka: „Vreckoví zlodeji sú, bohužiaľ, od nepamäti súčasťou železničnej dopravy. PZ sa tomuto problému venuje na dennej báze, avšak najúčinnejšou prevenciou je obozretnosť od samotných cestujúcich. Vreckoví zlodeji sa snažia vymýšľať rôzne techniky klamstiev, ktorými svoju obeť zmanipulujú a poľahky sa tak dostanú k hotovosti alebo k iným cennostiam. Vítame preto medzinárodnú preventívnu kampaň, ktorá pútavým spôsobom predstavuje časť z techník kriminálnikov. Aktívne sa do jej propagácie zapojíme a budeme sa snažiť aj takouto cestou pomáhať a ochraňovať občanov SR, ktorí si za spôsob dopravy vybrali železnice."

K infraštruktúre ŽSR patria aj budovy železničných staníc a nástupištia, kde prichádza ku krádežiam. Preventívna kampaň upozorňuje cestujúcu verejnosť na potenciálne nebezpečenstvo hravou formou, ktorá je dobre zapamätateľná. Verím, že vďaka spoločným preventívnym aktivitám a obozretným cestujúcim sa nám do budúcnosti podarí znížiť krádeže na minimum, uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.

Celá kampaň je postavená na farebných postavičkách, ktoré predstavujú rôzne spôsoby páchania tzv. vreckových krádeží. Prvá fáza sa bude realizovať v období od 26. marca do 2. apríla 2021 s dôrazom na cestujúcich v železničnej doprave, ale prostredníctvom sociálnych sietí zasiahne aj širokú verejnosť. Vytvorila ju nemecká Spolková polícia s podporou RAILPOL-u (Európskej asociácie železničných polícií) a Európskej siete na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) s cieľom eliminácie krádeží na osobách. K rozširovaniu informácií sa pridáva aj odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR z pozície Sekretariátu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá je kontaktným miestom EUCPN za SR.

V roku 2020 bolo celkovo ku škode cestujúcej verejnosti v železničnej doprave spáchaných  266 krádeží a v roku 2019 bolo týchto skutkov 308. Z uvedeného počtu bolo v roku 2020 vo vlakoch spáchaných 117 krádeží a 133 krádeží na železničných staniciach, 6 skutkov bolo spáchaných na nástupištiach a 10 skutkov na iných miestach.

Je potrebné upozorniť na to, že takéto správanie nemajú páchatelia uvedených skutkov iba v železničnej doprave, ale aj vo všetkých ostatných druhoch verejnej dopravy a tiež na verejných priestranstvách, kde sa vyskytuje zvýšený počet osôb. 


Zdroj: doplnená tlačová správa PZ