Autor
Silvia
... má na starosti komunikačnú a mediálnu agendu, spravovanie sociálnych sietí a webovej stránky odboru prevencie kriminality. Jej pracovná pozícia je okrem koordinácie rôznych aktivít viac-menej podmienená písaním, kreativitou a tvorbou výstupov riešenej problematiky.
Zdieľajte článok
Kľúčové slová
bezpečná škola bezpečne online prevencia kriminality deti a mládež bezpečná komunita
Súvisiace články
Deti, mládež a bezpečnejší internet
V uplynulom roku dostalo 22 % detí aspoň jednu správu so sexuálnym obsahom, 21 % detí bolo vystavených seba poškodzujúcemu a 10 % samovražednému obsahu.
Pandémia COVID-19: Rady k online bezpečnosti pre rodičov
Existuje množstvo zaujímavých spôsobov, ako môžu deti využiť elektronické zariadenia na učenie a hry, netreba však zabúdať na fakt, že byť online so sebou prináša aj riziká.
Zasadnutie Rady vlády SR pre prevenciu kriminality sme stihli ešte pred začiatkom letných prázdnin
Členovia rady na stretnutí otvorili témy s akútnou potrebou riešenia.

Písmo: A-| A+

Online bezpečnosť ako jedna z hlavných tém prevencie kriminality
13. Aug 2020 o 12:00

Dôvodom je vývoj kriminality vo virtuálnom prostredí, ale aj pandémia koronavírusu, počas ktorej ľudia viac využívajú online priestor.

Online bezpečnosť ako jedna z hlavných tém prevencie kriminality

Aktivity v oblasti prevencie kriminality by sa mali tento rok zamerať na online bezpečnosť, digitálnu gramotnosť a neetický marketing.  Navrhuje to ministerstvo vnútra v odpočte plnenia úloh v oblasti prevencie kriminality za minulý rok. Dôvodom je vývoj kriminality vo virtuálnom prostredí, ale aj pandémia koronavírusu, počas ktorej  ľudia vo zvýšenej miere využívajú online priestor na prácu, vzdelávanie a zábavu.

Téme internetovej bezpečnosti, ako aj prevencii v iných oblastiach sa na Ministerstve vnútra SR venuje najmä odbor prevencie kriminality a Policajný zbor. Materiál pod názvom Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 za rok 2019 predložil v stredu 12. augusta na rokovanie vlády minister vnútra Roman Mikulec. V správe sú popísané aktivity, ktoré robili jednotlivé ministerstvá v oblasti prevencie.  

Rezort vnútra zároveň odporučil realizovať subjektom prevencie kriminality aktivity zamerané na nástrahy počítačových hier a rozlišovanie dezinformácií na internete. Ďalej odporúča priblížiť problematiku nelátkových závislostí ako napríklad online gamblingu, ale aj narastajúcej ekologickej a farmaceutickej kriminality.

Minister vnútra ako predseda Rady vlády SR pre prevenciu kriminality do 30. októbra 2020 navrhne prostredníctvom rady vlády konkrétne úlohy pre jednotlivé rezorty za účelom plnenia opatrení vyplývajúcich z hodnotiacej správy.


Text: tlačový odbor, kancelária ministra vnútra SR

Zdroj fotografie: Európska sieť pre prevenciu kriminality

chatIcon